SFO

Fjellstrand SFO, informasjon (PDF, 137 kB)

Plandager og åpningstider

 

Vi ansatte på SFO skal møte barna med godt humør. Barna skal oppleve oss som imøtekommende, trygge og forutsigbare voksne som er der for dem. Barna skal oppleve en trygg, hyggelig og harmonisk start på dagen der de opplever voksne som er aktive i møte med dem når de kommer til SFO.

Måltidene på SFO er en viktig arena for sosialt samvær. Måltidene skal være et samlingspunkt for barna der det gis rom og tid for fine samtaler rundt bordet. Barna skal lære seg gode rutiner rundt måltidene som å vaske seg på hendene, takke for maten og ta sitt ansvar for å rydde etter måltidene. Menyen på Fjellstrand SFO skal vise at vi er opptatt av at barna skal spise næringsrik og sunn mat.

SFO skal ha et balansert tilbud mellom organiserte aktiviteter og frilek for barna. Vi ønsker at frileken skal skape sosialt samspill, kreativitet, mestring og fysisk aktivitet. Frileken skal skape gode relasjoner på tvers av alder, kjønn og nasjonalitet. Barna skal regelmessig få tilbud om inspirerende, utfordrende og kreative kurs tilpasset barnas alder og behov. Tilbudene skal i tillegg ha et mål om å introdusere barna for andre aktiviteter enn det de normalt gjør på fritiden.

Vi som jobber på SFO skal vise oppmerksomhet og omtanke for våre kolleger. Vi skal være inkluderende og løsningsfokuserte med et spesielt fokus på å være gode samarbeidspartnere som løfter hverandre fram.

Vi ansatte på SFO legger til rette for å skape et tett og nært samarbeid med foreldrene, der det forventes deltakelse og engasjement fra begge parter.

SFO-leder:

Vivi Stenseth  e-post: Vivi.Stenseth@nesodden.kommune.no
mob.nr. 916 12 382 (kontor 0830-1230)
mob.nr. 950 93 310 (base)