Åpningstider og plandager SFO - Fjellstrand skole

SFO ved Fjellstrand skole åpner kl. 07.30 og stenger kl. 17.00.  SFO er stengt hele skolens påskeferie, i romjulen, hele juli måned og tre - fem plandager i løpet av året.

Skoleåret 2021/2022 er det:

  • 17. november
  • 22. desember
  • 23. desember