Fjellstrand skole

Klikk for stort bildeOm skolen

Skolebygningene ved Fjellstrand skole er bygget for ulike formål, til ulike tider og krav.
Det eldste bygget ble reist i 1925, det andre i 1952 og Paviljongen i 1975. I 1998 sto siste tilbygget ferdig, med klasserom til småskolen, kunst og håndverksavdeling, SFO, bibliotek og personalavdeling.

Helt fra 1845 var det faste lokaler for Vestre skolekrets på Fjellstrand. Christian Granerud leide ut ei skolestue på eiendommen Nyborg. Denne ordningen fungerte til 1874 da Persilengen skole sto ferdig der hvor Øvre skolebygning ligger nå. Skolen inneholdt to klasseværelser i 1. etasje. 2. etasje tjente som lærerbolig. Skoleåret 2019-2020 har Fjellstrand skole 170 elever.

E- post: fjellstrand.skole@nesodden.kommune.no

Telefon: 66966120

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

Fjellstrand skole forside

Overordnede planer

Klikk for stort bilde Brit Eva Ulvin

Nesodden kommune har vedtatt en plan for kvalitetsutvikling i skolene. Planen er utarbeidet av skolesjefen og Pedagogisk Senter og vedtatt i Skole - og oppvekstutvalget. Den er skrevet på bakgrunn av nasjonale og kommunale styringsdokumenter.

Skolens sosiale handlingsplan  (DOCX, 236 kB)

Planen er et styringsdokument i arbeidet med sosial kompetanse. 

Matematikkplan

Matematikkplan - Fra eldst til yngst (PDF, 73 kB)

Samarbeidsfolder

Matematikk - Samarbeidsfolder mellom FAU og skolen (PDF, 74 kB)


 

 

Kontakt

Besøksadresse: Persilengveien 5. 1458 Fjellstrand
Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1450 Nesoddtangen

Kontor/konsulent:

Brit Eva Ulvin   e-post:  Brit.Eva.Ulvin@nesodden.kommune.no
tlf. 66 96 61 20

Rektor:

Vidar Sæbjørnsen   e-post:  Vidar.Saebjoernsen@nesodden.kommune.no
tlf. 95931519

Undervisningsinspektør:

Marcus Holme-Odden e-post: Marcus.holme.odden@nesodden.kommune.no
tlf. 91640678

SFO-leder:

Vivi Stenseth  e-post: Vivi.Stenseth@nesodden.kommune.no
tlf. 91612382 (0830-1300)

Ansatte administrasjon

Pedagogisk personale

Skoleruta

Skoleruta høst 2019/ vår 2020
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og fridager
August 9 Første skoledag: uke 34 tirsdag 20.08.19
September 20 Høstferie: uke 40 f.o.m mandag 30.09.19
Oktober 19 Høstferie: uke 40 t.o.m fredag 04.10.19
November 20 fredag 01.11.19
Desember 15 Juleferie: f.o.m. mandag 23.12.19
Januar 21 Juleferie: t.o.m. torsdag 02.01.20
Februar 15 Vinterferie: uke 8 f.o.m 17.02.20 t.o.m 21.02.20
Mars 21 Kommunal fagdag: mandag 09.03.20
April 16 Påskeferie: t.o.m mandag 06.04.20. t.o.m mandag 13.04.20
Mai 18 fredag 01.05.20, torsdag 21.05.20 og fredag 22.05.20
Juni 16 mandag 01.06.20. Siste skoledag tirsdag 23. 06.20
Sum 190

 

FAU / SU

Samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine og skolen er en av de viktigste medspillerne vi har for å oppnå dette. Foreldre er viktig for barns læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter for å gjøre det bra på skolen.

For å få til et godt hjem-skole-samarbeid må foreldrene ha reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen må ta felles forpliktende beslutninger. Gå inn på www.fug.no.

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter..

Søknad om skolefri (DOC, 44 kB)

FAU

Biblioteket

Klikk for stort bilde

Skolebiblioteket er åpent for elever onsdager fra 1115-1145. Ansvarlig for biblioteket er Randi Sørli Sørensen.

Du kan undersøke om bøker finnes på Fjellstrand skoles bibliotek ved å klikke her. Merk deg at du må finne Fjellstrand skole under rullgardinen "enhet".

Dersom du har ønsker eller tips til bøker og annet kan du snakke med bibliotekaren på mandager i storefri.

SFO

Klikk for stort bilde

Fjellstrand SFO, informasjon (PDF, 217 kB)

Plandager

Vi ansatte på SFO skal møte barna med godt humør. Barna skal oppleve oss som imøtekommende, trygge og forutsigbare voksne som er der for dem. Barna skal oppleve en trygg, hyggelig og harmonisk start på dagen der de opplever voksne som er aktive i møte med dem når de kommer til SFO.

Måltidene på SFO er en viktig arena for sosialt samvær. Måltidene skal være et samlingspunkt for barna der det gis rom og tid for fine samtaler rundt bordet. Barna skal lære seg gode rutiner rundt måltidene som å vaske seg på hendene, takke for maten og ta sitt ansvar for å rydde etter måltidene. Menyen på Fjellstrand SFO skal vise at vi er opptatt av at barna skal spise næringsrik og sunn mat.

SFO skal ha et balansert tilbud mellom organiserte aktiviteter og frilek for barna. Vi ønsker at frileken skal skape sosialt samspill, kreativitet, mestring og fysisk aktivitet. Frileken skal skape gode relasjoner på tvers av alder, kjønn og nasjonalitet. Barna skal regelmessig få tilbud om inspirerende, utfordrende og kreative kurs tilpasset barnas alder og behov. Tilbudene skal i tillegg ha et mål om å introdusere barna for andre aktiviteter enn det de normalt gjør på fritiden.

Vi som jobber på SFO skal vise oppmerksomhet og omtanke for våre kolleger. Vi skal være inkluderende og løsningsfokuserte med et spesielt fokus på å være gode samarbeidspartnere som løfter hverandre fram.

Vi ansatte på SFO legger til rette for å skape et tett og nært samarbeid med foreldrene, der det forventes deltakelse og engasjement fra begge parter.

SFO-leder:

Vivi Stenseth  e-post: Vivi.Stenseth@nesodden.kommune.no
mob.nr. 916 12 382 kontor (0830-1230)
mob.nr. 950 93 310 base