Fjellstrand skole

 

 

Om skolen

Skolebygningene ved Fjellstrand skole er bygget for ulike formål, til ulike tider og krav.
Det eldste bygget ble reist i 1925, det andre i 1952 og Paviljongen i 1975. I 1998 sto siste tilbygget ferdig, med klasserom til småskolen, kunst og håndverksavdeling, SFO, bibliotek og personalavdeling.

Helt fra 1845 var det faste lokaler for Vestre skolekrets på Fjellstrand. Christian Granerud leide ut ei skolestue på eiendommen Nyborg. Denne ordningen fungerte til 1874 da Persilengen skole sto ferdig der hvor Øvre skolebygning ligger nå. Skolen inneholdt to klasseværelser i 1. etasje. 2. etasje tjente som lærerbolig. Skoleåret 2023-2024 har Fjellstrand skole 165 elever.

E- post: fjellstrand.skole@nesodden.kommune.no

Telefon: 91587341

         

Elektronisk permisjonssøknadsskjema: Permisjonsskjema for skole - Nesodden kommune

 

                                                                                                         Til oppvekstportalen

 

Skoleruta

Skoleruta 2023/2024 

Skoleruta 2023/2024
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 11 Første skoledag: uke 33 torsdag 17.8.23
September 21  
Oktober 17 Høstferie: f.o.m 2.10.23, t.o.m 6.10.23
November 21 Fri for elevene 17.11.23. Felles plandag for lærerne
Desember 13 Juleferie: f.o.m 20.12.23
Januar 21 Juleferie: t.o.m 2.1.24
Februar 16 Vinterferie: f.o.m. 19.2.24 t.o.m. 23.2.24
Mars 16 Påskeferie: f.o.m. 25.3.24
April 21 Påskeferie: t.o.m 1.4.24
Mai 18 Fri/helligdag: Onsdag 1.5.24 Torsdag 9.5.24 (Kristi himmelfartsdag) Fredag 10.5.24 Ordinær fridag Fredag 17.5.24 Grunnlovsdag Mandag 20.5.24(2. Pinsedag)
Juni 15 Siste skoledag fredag 21.6.24
Sum 190 dager  

 

Overordnede planer

Virksomhetsplan 2023-2024 (DOCX, 43 kB)

Skolens sosiale handlingsplan  (DOCX, 358 kB)

Planen er et styringsdokument i arbeidet med sosial kompetanse. 

 

Nesodden kommunes oppvekstplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny oppvekstplan, vedtatt våren 2021.

 

Kontakt

Besøksadresse: Persilengveien 5. 1458 Fjellstrand
Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1450 Nesoddtangen

Kontor/konsulent:

Jeanette Stenberg   e-post:  jeanette.stenberg@nesodden.kommune.no
tlf. 91587341

Rektor:

Vidar Sæbjørnsen   e-post:  Vidar.Saebjoernsen@nesodden.kommune.no
tlf. 95931519

Assisterende rektor:

Hege Gjerset Urkedal e-post: hege.urkedal@nesodden.kommune.no

tlf: 40855944

SFO-leder:

Vivi Stenseth  e-post: Vivi.Stenseth@nesodden.kommune.no
tlf. 91612382 (0830-1300)

Ansatte administrasjon

Pedagogisk personale

FAU / SU

Samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine og skolen er en av de viktigste medspillerne vi har for å oppnå dette. Foreldre er viktig for barns læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter for å gjøre det bra på skolen.

For å få til et godt hjem-skole-samarbeid må foreldrene ha reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen må ta felles forpliktende beslutninger. Gå inn på www.fug.no.

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter..

 

FAU

Biblioteket

Skolebiblioteket er åpent for elever onsdager fra 1115-1145. Ansvarlig for biblioteket er Randi Sørli Sørensen.

Du kan undersøke om bøker finnes på Fjellstrand skoles bibliotek ved å klikke her. Merk deg at du må finne Fjellstrand skole under rullgardinen "enhet".

Dersom du har ønsker eller tips til bøker og annet kan du snakke med bibliotekaren på mandager i storefri.

SFO

Fjellstrand SFO, informasjon (PDF, 217 kB)

Priser og gebyrsatser

Plandager

Vi ansatte på SFO skal møte barna med godt humør. Barna skal oppleve oss som imøtekommende, trygge og forutsigbare voksne som er der for dem. Barna skal oppleve en trygg, hyggelig og harmonisk start på dagen der de opplever voksne som er aktive i møte med dem når de kommer til SFO.

Måltidene på SFO er en viktig arena for sosialt samvær. Måltidene skal være et samlingspunkt for barna der det gis rom og tid for fine samtaler rundt bordet. Barna skal lære seg gode rutiner rundt måltidene som å vaske seg på hendene, takke for maten og ta sitt ansvar for å rydde etter måltidene. Menyen på Fjellstrand SFO skal vise at vi er opptatt av at barna skal spise næringsrik og sunn mat.

SFO skal ha et balansert tilbud mellom organiserte aktiviteter og frilek for barna. Vi ønsker at frileken skal skape sosialt samspill, kreativitet, mestring og fysisk aktivitet. Frileken skal skape gode relasjoner på tvers av alder, kjønn og nasjonalitet. Barna skal regelmessig få tilbud om inspirerende, utfordrende og kreative kurs tilpasset barnas alder og behov. Tilbudene skal i tillegg ha et mål om å introdusere barna for andre aktiviteter enn det de normalt gjør på fritiden.

Vi som jobber på SFO skal vise oppmerksomhet og omtanke for våre kolleger. Vi skal være inkluderende og løsningsfokuserte med et spesielt fokus på å være gode samarbeidspartnere som løfter hverandre fram.

Vi ansatte på SFO legger til rette for å skape et tett og nært samarbeid med foreldrene, der det forventes deltakelse og engasjement fra begge parter.

SFO-leder:

Vivi Stenseth  e-post: Vivi.Stenseth@nesodden.kommune.no
mob.nr. 916 12 382 kontor (0830-1230)
mob.nr. 950 93 310 base