Innmelding til skolestart 1. klasse 2022

Kommunen er i gang med planleggingen av skoleåret 2022/2023 og alle skolepliktige barn skal nå skrives inn. Dette gjelder også barn som fikk utsettelse forrige skoleår. 

Skolestart august 2022

Barn som er født i 2016 og som bor i Nesodden kommune, eller flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen august 2022. Innmelding for nye førsteklassinger gjøres i oppvekstportalen. Foresatte med barn som skal begynne i første klasse høsten 2022, vil få tilsendt informasjon om innmeldingen. Fristen for innmelding er 26. januar.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.
E-post: ingrid.kringlebotn@nesodden.kommune.no
Telefon: 99030408

 

Gå til oppvekstportalen

 

Gå til informasjon om skoler i Nesodden kommune