Informasjon om stengte skoler og barnehager

Kriseledelsen i Nesodden kommune besluttet i sitt møte 24. mars at tiltaket med stengte barnehager og skoler skal opprettholdes frem til og med mandag 13.04. Bakgrunnen for vedtaket er helsemyndighetenes anbefaling om videreføring av tiltak.

Skolene vil fortsatt gi og utvikle gode hjemmeundervisningsopplegg. Daglig kontakt skal opprettholdes mellom lærer og elev via eksempelvis e-post, telefon, chat, læringsplattformen It`s learning eller Teams. Barnehagene holder også kontakt med foresatte og barn gjennom eksempelvis telefon, e-post og my-kid.

Alle barn har rett til tilpasset opplæring og et trygt oppvekstmiljø. Barnehagene og skolene har derfor tett dialog med PP-tjenesten for bistand til særskilt tilrettelegging av eksempelvis hjemmeundervisning. Kommunen har et særlig fokus på barn i sårbare familier som kan ha et ekstra omsorgsbehov i den situasjonen vi står i nå.

Tilbud i påskeuken mandag 06.04, tirsdag 07.04 og onsdag 08.04:

Barnehagene og SFOene er fremdeles stengt, og kun åpne for barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner og for barn med særskilte behov. Terskelen for å få tilbud om barnehage- og skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt.

Følgende oversikt over samfunnskritiske funksjoner fra regjeringen legges til grunn: https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell-i-kritiske-samfunnsfunksjoner-240320.pdf

Barnehage

Tilbud om opphold i barnehage skjærtorsdag 09.04., langfredag 10.04., lørdag 11.04., første påskedag søndag 12.04. og andre påskedag mandag 13.04.

Dette tilbudet gis utelukkende til barn der begge foresatte har samfunnskritiske funksjoner. Tilbudet gjelder også barn i de private barnehagene.

Det er Heia barnehage som vil bli benyttet disse dagene. Åpningstidene er kl. 07.00 – 17.00. Kommunen forsøker så langt som mulig å bemanne barnehagen med personell som barna kjenner fra før.

Det vil iverksettes egen rutine ved levering og henting av barn for å unngå trengsel i garderobene. Barna blir delt inn i små, adskilte grupper og ha strenge rutiner for hygiene. Godt og grundig renhold vil bli prioritert i barnehagen.

Frist for å melde seg på utvidede tilbud i barnehage er onsdag 01.04. Påmelding for opphold i barnehagen sendes til barnehagefaglig rådgiver Tone Årbostad-Moe på e-post: Tone.Arbostad-Moe@Nesodden.Kommune.No

SFO

Tilbud om opphold i SFO skjærtorsdag 09.04., langfredag 10.04., lørdag 11.04., første påskedag søndag 12.04. og andre påskedag mandag 13.04. Dette tilbudet gis utelukkende til barn der begge foresatte har samfunnskritiske funksjoner.

Det er Nesoddtangen barneskole som benyttes for SFO-tilbud disse dagene. Kommunen forsøker så langt som mulig å bemanne SFO med personell som barna kjenner fra før. Åpningstidene er kl. 07.00 – 17.00.

Det vil iverksettes egen rutine ved levering og henting av barn for å unngå trengsel i garderobene. Barna blir delt inn i små, adskilte grupper og vil ha strenge rutiner for hygiene. Godt og grundig renhold vil bli prioritert i SFO.

Frist for å melde seg på utvidet tilbud i SFO er onsdag 01.04. Påmelding for opphold på SFO sendes til skolefaglig rådgiver Ingrid Kringlebotn på e-post: Ingrid.Kringlebotn@Nesodden.Kommune.No

 

Viktige lenker og telefonnummer

Folkehelseinstituttet og Helsenorge
Se nettsidene til  Folkehelseinstituttet og Helsenorge. Hvis du ikke finner svar på de nevnte nettsidene kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015 

 

Du kan også kontakte kommunen på følgende telefonnummer:

Hjertetelefonen
Skolene på Nesodden har opprettet hver sin "hjertetelefon", for elever som trenger noen å snakke med. Du finner telefonnumrene her:

Skolenes hjertetelefonen - Nesodden kommune


Spørmål om skole og barnehage
For generelle spørsmål om barnehage- og skoledrift: tlf. 940 14 401 eller 477 98 614. Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30. For spørsmål til den enkelte skole, ta kontakt med rektor.

 

Økt beredskap for barn og unge. Her kan du få hjelp

Karantene, isolasjon og manglende dagtilbud kan føre til at mange opplever utfordrende hjemmesituasjoner.

Barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn. Alarmtelefonen har nå åpent hele døgnet.

Barn, unge og voksne som er bekymret kan få hjelp. 

Alarmtelefon for barn og unge
Telefon 116 111, telefonen er betjent hele døgnet. 
Se også 116111.no

Follo barnevernvakt
Telefon: 917 19 615
Telefonen er betjent hverdager kl. 15.00-08.00
Døgnåpnet i helger og helligdager.
Se også: barnevernvakten.no