Informasjon om korona i Nesodden kommune

 

Regjeringen fjernet 12. februar 2022 smitteverntiltakene i Norge.

 

12. februar 2022 ble Norge gjenåpnet, og vi gikk tilbake til en normal hverdag. Covid-19 behandles nå på samme måte som andre luftveisinfeksjoner. Det betyr at man skal holde seg hjemme når man er syk, men det er ikke nødvendig å teste seg.

 

Kommunen utleverer selvtester til de som ønsker å teste seg. Kommunens testsenter er stengt. Ta kontakt med fastlegen ved behov for helsehjelp.


Covid-19 - Hva er korona (Helsenorge)

 

Pandemien er ikke over, og mange smittes fortsatt. Vi må bruke sunn fornuft og vise hensyn, spesielt i forhold til personer i risikogruppen.

 

Vaksinasjon er fortsatt det viktigste tiltaket, og koronavaksinering foregår nå i Fjellstrand Grendehus.

 

Nasjonale myndigheter og kommunen følger situasjonen nøye og har beredskap for å iverksette tiltak på kort varsel hvis det skulle bli nødvendig.