Bjørnemyr skole

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til nytt skoleår 23/24!

Alle elever og foresatte ønskes hjertelig velkommen til nytt skoleår torsdag 17. august ved Bjørnemyr skole. Vi gleder oss til å ta imot både nye og gamle elever. 

1. trinn har oppmøte kl. 10.00. 

2. - 7. trinn skal møte opp kl. 09.00.

Velkommen!

 

Om skolen

Bjørnemyr skole er en barneskole med ca. 200 elever. Skolen ligger flott til på Nesoddens vestside. Den er bygget ut gradvis og den eldste bygningen er 37 år gammel.

Skolen ligger vakkert til i skogkanten og har et variert uteområde.

Klasserommene har tradisjonell størrelse og er lyse og trivelige.

Skolen rommer en egen avdeling for funksjonshemmede fra hele kommunen.

Vi har et hyggelig kjellerrom som benyttes til fellestimer og kulturelle begivenheter. Skolen disponerer en relativt ny flerbrukshall i skoletida.

På skolen er det også en barnehageavdeling. Den administreres fra Bjørnemyr barnhage og er en midlertidig løsning pga. uventet mange barn med behov for plass f.o.m. 1.aug.-2017.

 

Bjørnemyr skoles visjon

 

Trivselsregler: Bjørnemyr skole ~ vennlig, trygg og vakker!  (PDF, 53 kB)

 

Telefon: 66 96 61 40
Epost: barbro.helgesen@nesodden.kommune.no Rektor

 

Skoleruta

Skoleruta 2023/2024 

Skoleruta 2023/2024
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 11 Første skoledag: uke 33 torsdag 17.8.23
September 21  
Oktober 17 Høstferie: f.o.m 2.10.23, t.o.m 6.10.23
November 21 Fri for elevene 17.11.23. Felles plandag for lærerne
Desember 13 Juleferie: f.o.m 20.12.23
Januar 21 Juleferie: t.o.m 2.1.24
Februar 16 Vinterferie: f.o.m. 19.2.24 t.o.m. 23.2.24
Mars 16 Påskeferie: f.o.m. 25.3.24
April 21 Påskeferie: t.o.m 1.4.24
Mai 18 Fri/helligdag: Onsdag 1.5.24 Torsdag 9.5.24 (Kristi himmelfartsdag) Fredag 10.5.24 Ordinær fridag Fredag 17.5.24 Grunnlovsdag Mandag 20.5.24(2. Pinsedag)
Juni 15 Siste skoledag fredag 21.6.24
Sum 190 dager  

 

 

Kontakt

Besøksadresse: Tosletta 54, 1453 Bjørnemyr
Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1450 Nesoddtangen

 

Rektor: Barbro Helgesen, tlf. 488 84 901

Undervisningsinspektør: Marit Haugen, tlf. 918 41 139

SFO-leder: Elisabet Rye-Holmboe, tlf. 906 74 427

Daglig leder, Lillebjørn: Beate Widdop tlf.: 917 32 531/ 917 30 251

Helsesykepleier:  tlf. 90 85 56 36

Sekretær: Janne Bøvang, tlf.916 78 872 

Pedagogisk personale 
Andre ansatte

FAU / SU

Skolen samarbeider med hjemmet på flere måter. Det viktigste er den daglige kontakt ved oppfølging av elevenes arbeid og lekseplaner. Det innkalles til foreldresamtaler to ganger per år. Mange har også tettere samarbeid ved kontakt på telefon og e-post. Elever med individuelle opplæringsplaner blir fulgt opp med ulike samarbeidsmøter. Formelt samarbeid for hele foreldregruppa sikres gjennom SU.

SU: Samarbeidsutvalget. Det har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

FAU: Foreldrerådets arbeidsutvalg.
 

Veileder for skolemiljøutvalg (SMU)

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med representanter for elever, foreldre, ansatte og interesseorganisasjoner utarbeidet veiledningsmateriell for arbeid i skolemiljøutvalg.
Det er skoleeiers og rektors ansvar at skolemiljøutvalg blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.

SMU:  Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg, fratrer en av representantene for undervisningspersonalet samt representanten for andre ansatte.

Kultur

Bjørnstjerne og Myrulla med gamlebamsen

Kultur - de opplevelsene og det miljøet som gjør oss til de vi er og til de vi skal bli.

- i hverdagsopplevelser og høytid

- i arbeid og fritid

- i hjem og skole

Vi knyttes sammen ved felles opplevelser. Derfor har vi spesielt fokus på kultur i vår årlige kulturuke i mai. Vi har også fellestimer på fredager. Der presenterer elever fra 1.-4. klasse, sang, musikk, dans, fortellinger og hva de har lært. Bjørnene er våre faste gjester og forteller gjennom barna hva de har vært med på siden sist.

Foreldre og besteforeldre er hjertelig velkomne. Det har vist seg populært. Kjelleren er full hver fredag. Heldigvis! Når allsangen holdes vedlike er det hyggelig å ha noen å synge for!

Alle klasser har en sangambassadør og vi deltar som "Syngende skole" i regi av Musikk i skolen.

Kulturuke

Kulturuka går av stabelen i mai hvert år. Hensikten er at alle elever i løpet av skoletida på Bjørnemyr skal ha gode opplevelser knyttet til kulturelt påfyll. Vi ønsker at alle skal ha besøkt viktige kulturelle institusjoner som Nasjonalgalleriet, Munch-museet og Vigelandsanlegget. Vi får også kunstnere på besøk og samarbeider med kulturskolen om elevkonserter. Programmet har noen faste punkter knyttet til spesielle klassetrinn, men varierer også m.h.t. aktuelle utstillnger og forestillinger.

 

Lillebjørn

Lillebjørn er en avdeling for funksjonshemmete barn i grunnskolealder. Elevene kommer fra hele Nesodden. Målet er å "skreddersy" individuelle opplæringstilbud. Musikk, bevegelse og alternativ kommunikasjon er viktige elementer i denne delen av skolen. Barna tilhører også ordinære klasser og deltar i timer som passer for den enkelte.

Åpningstid: 7.30 - 17.00

 

Søknadsskjema Lillebjørn (DOCX, 169 kB)

 

Blomster må ha vann

SFO

SFO er et frivillig tilbud til alle elever på 1.- 4.trinn. Hos oss står lek og positivt samvær i fokus. Det arrangeres også ulike kurs i løpet av året, som f.eks. dans, keramikk, karate, friluftsliv, ski og strikking. Å ha et trygt sted uten pc og altfor mye tv-seing rett etter skoletid tror vi er bra for barna.

Åpningstid: 7.30 - 17.00.  

Telefon: 91 72 59 03   

Dersom det er noe dere lurer på i forbindelse med oppstart av nytt skoleår, er det bare å ta kontakt.

Andre ferier/fridager der SFO er stengt: Se skoleruta.

Les mer: Slik er det på SFO! (PDF, 582 kB)