Bjørnemyr skole

Klikk for stort bilde

Skolestart tirsdag 20.august 2019:
1. klasse møter kl.12.00.
Alle andre starter kl. 8.30 og har "full" dag.

Vel møtt!

 

Bjørnemyr skole er en barneskole med ca. 200 elever. Skolen ligger flott til på Nesoddens vestside. Den er bygget ut gradvis og den eldste bygningen er 37 år gammel.

Skolen ligger vakkert til i skogkanten og har et variert uteområde.

Klasserommene har tradisjonell størrelse og er lyse og trivelige.

Skolen rommer en egen avdeling for funksjonshemmede fra hele kommunen.

Vi har et hyggelig kjellerrom som benyttes til fellestimer og kulturelle begivenheter. Skolen disponerer en relativt ny flerbrukshall i skoletida.

På skolen er det også en barnehageavdeling. Den administreres fra Bjørnemyr barnhage og er en midlertidig løsning pga. uventet mange barn med behov for plass f.o.m. 1.aug.-2017.

Bjørnemyr logo. Klikk for å se vår visjon - Klikk for stort bilde

Bjørnemyr skoles visjon

 

Trivselsregler: Bjørnemyr skole ~ vennlig, trygg og vakker!  (PDF, 53 kB)

 

Telefon: 66 96 61 40
Epost: barbro.helgesen@nesodden.kommune.no Rektor

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

 

Bjørnemyr skole forside

Kontakt

Besøksadresse: Tosletta 54, 1453 Bjørnemyr
Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1450 Nesoddtangen

 

Rektor: Barbro Helgesen, tlf. 66 96 61 50

Undervisningsinspektør: Marit Haugen, tlf. 66 96 61 51

SFO-leder: Elisabet Rye-Holmboe, tlf.66 96 61 54

Daglig leder, Lillebjørn: Beate Widdop tlf.: 66 96 61 56

Helsesøster:  tlf. 90 85 56 36

Sekretær: Janne Bøvang, tlf. 66 96 61 40

Pedagogisk personale 
Andre ansatte

Skoleruta

Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og fridager
August 9 Skoledager elever Første skoledag: uke 34 tirsdag 20.08.19
September 20 Skoledager elever Høstferie: uke 40 f.o.m mandag 30.09.19
Oktober 19 Skoledager elever Høstferie: uke 40 t.o.m fredag 04.10.19
November 20 Skoledager elever fredag 01.11.19
Desember 15 Skoledager elever Juleferie: f.o.m. mandag 23.12.19
Januar 21 Skoledager elever Juleferie: t.o.m. torsdag 02.01.20
Februar 15 Skoledager elever Vinterferie: uke 8 f.o.m 17.02.20 t.o.m 21.02.20
Mars 21 Skoledager elever Kommunal fagdag: mandag 09.03.20
April 16 Skoledager elever Påskeferie: t.o.m mandag 06.04.20. t.o.m mandag 13.04.20
Mai 18 Skoledager elever fredag 01.05.20, torsdag 21.05.20 og fredag 22.05.20
Juni 16 Skoledager elever mandag 01.06.20. Siste skoledag tirsdag 23. 06.20
Sum 190 Skoledager elever

FAU / SU

Skolen samarbeider med hjemmet på flere måter. Det viktigste er den daglige kontakt ved oppfølging av elevenes arbeid og lekseplaner. Det innkalles til foreldresamtaler to ganger per år. Mange har også tettere samarbeid ved kontakt på telefon og e-post. Elever med individuelle opplæringsplaner blir fulgt opp med ulike samarbeidsmøter. Formelt samarbeid for hele foreldregruppa sikres gjennom SU.

SU: Samarbeidsutvalget. Det har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

FAU: Foreldrerådets arbeidsutvalg.
 

Veileder for skolemiljøutvalg (SMU)

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med representanter for elever, foreldre, ansatte og interesseorganisasjoner utarbeidet veiledningsmateriell for arbeid i skolemiljøutvalg.
Det er skoleeiers og rektors ansvar at skolemiljøutvalg blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.

SMU:  Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg, fratrer en av representantene for undervisningspersonalet samt representanten for andre ansatte.

Kultur

Bjørnstjerne og Myrulla med gamlebamsen - Klikk for stort bilde B. Helgesen

Kultur - de opplevelsene og det miljøet som gjør oss til de vi er og til de vi skal bli.

- i hverdagsopplevelser og høytid

- i arbeid og fritid

- i hjem og skole

Vi knyttes sammen ved felles opplevelser. Derfor har vi spesielt fokus på kultur i vår årlige kulturuke i mai. Vi har også fellestimer på fredager. Der presenterer elever fra 1.-4. klasse, sang, musikk, dans, fortellinger og hva de har lært. Bjørnene er våre faste gjester og forteller gjennom barna hva de har vært med på siden sist.

Foreldre og besteforeldre er hjertelige velkomne. Det har vist seg populært. Kjelleren er full hver fredag. Heldigvis! Når allsangen holdes vedlike er det hyggelig å ha noen å synge for!

Alle klasser har en sangambassadør og vi deltar som "Syngende skole" i regi av Musikk i skolen.

Kulturuke

Kulturuka går av stabelen i mai hvert år. Hensikten er at alle elever i løpet av skoletida på Bjørnemyr skal ha gode opplevelser knyttet til kulturelt påfyll. Vi ønsker at alle skal ha besøkt viktige kulturelle institusjoner som Nasjonalgalleriet, Munch-museet og Vigelandsanlegget. Vi får også kunstnere på besøk og samarbeider med kulturskolen om elevkonserter. Programmet har noen faste punkter knyttet til spesielle klassetrinn, men varierer også m.h.t. aktuelle utstillnger og forestillinger.

Kulturforum

Vi har etablert: 

trommegruppen Slagbjørnene 
dansegruppen Cheer-bears / Minibears
keramikkgruppen Honningkrukka
et band uten navn (forløpig)

Lillebjørn

Lillebjørn er en avdeling for funksjonshemmete barn i grunnskolealder. Elevene kommer fra hele Nesodden. Målet er å "skreddersy" individuelle opplæringstilbud. Musikk, bevegelse og alternativ kommunikasjon er viktige elementer i denne delen av skolen. Barna tilhører også ordinære klasser og deltar i timer som passer for den enkelte.


Åpningstid: 7.30 - 17.00

 

Blomster må ha vann - Klikk for stort bilde

SFO

Klikk for stort bilde SFO er et frivillig tilbud til alle elever på 1.- 4.trinn. Hos oss står lek og positivt samvær i fokus. Det arrangeres også ulike kurs i løpet av året, som f.eks. dans, keramikk, karate, friluftsliv, ski og strikking. Å ha et trygt sted uten pc og altfor mye tv-seing rett etter skoletid tror vi er bra for barna.

Åpningstid: 7.30 - 17.00.  

Telefon: 66 96 61 52   

Dersom det er noe dere lurer på i forbindelse med oppstart av nytt skoleår, er det bare å ta kontakt.

Plandager (stengt) 2017/18: 1.aug., 3.nov., 22.des.,12.mars. (i tillegg en som foreløpig ikke er bestemt).

Andre ferier/fridager der SFO er stengt: Se skoleruta.

Les mer: Slik er det på SFO! (PDF, 582 kB)


 

Fant du det du lette etter?