Berger skole

Velkommen til nytt skoleår 23/24!

Her finner dere skoleruta for skoleåret:

Skoleruta

 

Om skolen

 

Berger skole er en barneskole beliggende på Nesoddens østside i naturskjønne omgivelser nær sjøen og marka. Det er i dag ca. 410 elever på skolen. Skolen har en egen skolefritidsordning som i år har ca. 220 elever fordelt på fire baser.

 

Vi lærer! Vi mestrer! Vi tar vare på hverandre!

Dette slagordet ligger til grunn for alt arbeid på Berger skole. Det betyr at vi er en skole med et levende og inkluderende fellesskap. Barn og voksne utvikler seg både faglig, emosjonelt og sosialt. Elevene er trygge på hverandre, de mestrer skolehverdagen og de føler at de blir sett av de voksne.

 

 

 

 

 

Telefon: 66 96 60 00
Epost til konstituert rektor:
birgitte.sveen.jorstad@nesodden.kommune.no

Skoleruta

 

Skoleruta 2023-2024

Skoleruta 2023/2024
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 11 Første skoledag: uke 33 torsdag 17.8.23
September 21  
Oktober 17 Høstferie: f.o.m 2.10.23, t.o.m 6.10.23
November 21 Fri for elevene 17.11.23. Felles plandag for lærerne
Desember 13 Juleferie: f.o.m 20.12.23
Januar 21 Juleferie: t.o.m 2.1.24
Februar 16 Vinterferie: f.o.m. 19.2.24 t.o.m. 23.2.24
Mars 16 Påskeferie: f.o.m. 25.3.24
April 21 Påskeferie: t.o.m 1.4.24
Mai 18 Fri/helligdag: Onsdag 1.5.24 Torsdag 9.5.24 (Kristi himmelfartsdag) Fredag 10.5.24 Ordinær fridag Fredag 17.5.24 Grunnlovsdag Mandag 20.5.24(2. Pinsedag)
Juni 15 Siste skoledag fredag 21.6.24
Sum 190 dager  

 

 

Overordnede planer

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Jo, høyt læringstrykk hvor barn og voksne innehar god kultur for læring. De voksne og barn gir gode og tydelige tilbakemeldinger slik at både avsender og mottaker føler mestring. 

Mer informasjon

Kontakt Berger skole

Besøksadresse: Kjartan Veldesvei 43, 1450 Nesoddtangen
Postadresse: Nesodden Kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen
Telefon: 66 96 60 00

Konstituert rektor: Birgitte Sveen Jørstad tlf. 980 27 345

Konstituert ass. rektor: Maren Landsværk tlf. 991 00 230

SFO-leder: Michel Freixedas- Berenguer tlf. 915 37 479

Helsesykepleier: Tuva Winslôw Dyvik tlf. 489 50 451

Konsulent: Fouzia El marachi tlf. 66 96 60 00
 

Pedagogisk personale 

Andre ansatte

 

SU / FAU

Skolen samarbeider med hjemmet på flere måter. Det viktigste er den daglige kontakt ved oppfølging av elevenes arbeid og arbeidsplaner.

Skolen og FAU har samarbeidet om å tydeliggjøre hvilke forventninger vi kan ha til hverandre.

Foreldreskolen (PDF, 323 kB)

Formelt samarbeid sikres gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg(FAU), Samarbeidsutvalget (SU)  og Skolemiljøutvalget (SMU).

 

Mer informasjon om FAU og SU finner du her.

 

SU

Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg. SU består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SMU

Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg, fratrer en av representantene for undervisningspersonalet samt representanten for andre ansatte.

Veileder for skolemiljøutvalg

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med representanter for elever, foreldre, ansatte og interesseorganisasjoner utarbeidet veiledningsmateriell for arbeid i skolemiljøutvalg.
Det er skoleeiers og rektors ansvar at skolemiljøutvalg blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.Les mer på Utdanningsdirektoratets sider

SFO

På SFO står frilek i sentrum. Vi tilbringer mye tid ute, uavhengig av vær. Vi har et stort og variert uteområde bestående av grusbanen (skøyter om vinteren), fotball/-basketbane, husker, klatrestativ, sykler, bordtennisbord (ute), fjell og skog. Vi tilbyr også ulike inneaktiviteter samt tirsdagskurs som svømming (elevene på base 2 kan delta på svømmekurs på Alværn hver tirsdag; her lærer de grunnleggende teknikker samt har ulike vannleker), strikkekurs, maling, tegning etc. Vi har også tilgang til egen gymsal og bibliotek.

Endringer ved søknad om plass på SFO

Du søker om endret plass eller sier opp barnets plass via vår «Oppvekstportal».

Åpningstider:

Fra kl. 07.30 - 08.30 og etter skoledagens slutt frem til kl.17.00.

Kontakt oss:

 

SMS-betjening:

  • Base 1:         Enveis sms-melding 468 77 209      
  • Base 2:         Enveis sms-melding 468 82 545                        
  • Base 3          Enveis sms-melding 948 39 231 
  • Base 4:         Enveis sms-melding 469 56 373         

Enveis sms-melding: Vi kan motta beskjeder fra foresatte, men har ikke mulighet til å svare på disse.
Telefonene i basene blir ikke betjent mellom kl. 12.45 - 15.45.

Mer informasjon