Berger skole

Velkommen tilbake til nytt skoleår

 

Berger skole ønsker alle elever og foresatte velkommen tilbake til skoleåret 2021/2022.

Spesielt ønsker vi velkommen til de nye førsteklassingene som starter sin skolegang i høst. 

Første skoledag er onsdag 18. august. 2.-7. klasse starter til vanlig tid kl. 08.30. Oppmøte er utenfor A-bygget.

1. klasse starter kl. 10.00. Oppmøte utenfor flaggstangen. Velkommen !

 

Om skolen

Klikk for stort bildeBerger skole er en barneskole beliggende på Nesoddens østside i naturskjønne omgivelser nær sjøen og marka. 

Det er i dag ca. 370 elever på skolen.

Skolen har en egen skolefritidsordning som i år har ca. 220 elever fordelt på fire baser.

Vi lærer! Vi mestrer! Vi tar vare på hverandre!

Dette slagordet ligger til grunn for alt arbeid på Berger skole. Det betyr at vi er en skole med et levende og inkluderende fellesskap. Barn og voksne utvikler seg både faglig, emosjonelt og sosialt. Elevene er trygge på hverandre, de mestrer skolehverdagen og de føler at de blir sett av de voksne.

Telefon: 66 96 60 00
Epost til rektor: 
ole.bent.myhrvold@nesodden.kommune.no 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Berger skole forside

Skoleruta

Skoleruta 2021-2022 med fridager

Skoleruta 2021/2022
Skoleruta 2021/2022
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 10 Første skoledag: uke 33 Onsdag 18.8.21
September 22  
Oktober 16 Høstferie: uke 40 f.o.m. 4.10.21 t.o.m. 8.10.21
November 21 17.11.21 Fri for elevene, felles plandag.
Desember 15 Juleferie: f.o.m. 22.12.21
Januar 21 Juleferie: t.o.m. 2.1.22
Februar 15 Vinterferie: uke 8 f.o.m. 21.2.22 t.o.m 25.2.22
Mars 23  
April 15 Påskeferie: f.o.m. 11.4.22 t.o.m. 18.4.22
Mai 20 Fri/helligdag: tirsdag 17.5.22 torsdag 26.5.22 (kristihimmelfart)  
Juni 12 2. Pinsedag: 6.6.22 Siste skoledag fredag 17.6.22
Sum 190 dager  

Skoleruta 2022-2023 med fridager

Skoleruta 2022/2023
Skoleruta 2022/2023
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 11 Første skoledag: uke 33 Onsdag 17.8.22
September 22  
Oktober 16 Høstferie: uke 40 f.o.m. 3.10.22 t.o.m. 7.10.22
November 21 16.11.22 Fri for elevene, felles plandag.
Desember 15 Juleferie: f.o.m. 22.12.22
Januar 22 Juleferie: t.o.m. 1.1.23
Februar 15 Vinterferie: uke 8 f.o.m. 20.2.23 t.o.m 24.2.23
Mars 23  
April 14 Påskeferie: f.o.m. 3.4.23 t.o.m. 10.4.23
Mai 19 Fri/helligdag: Mandag 1.1.23 Onsdag 17.5.23 Torsdag 18.5.23 (kristihimmelfart) Mandag 29.5.23 (2. pinsedag)  
Juni 12  Siste skoledag fredag 16.6.23
Sum 190 dager  

Mer informasjon

Overordnede planer

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Jo, høyt læringstrykk hvor barn og voksne innehar god kultur for læring. De voksne og barn gir gode og tydelige tilbakemeldinger slik at både avsender og mottaker føler mestring. 

Mer informasjon

Kontakt Berger skole

Besøksadresse: Kjartan Veldesvei 43, 1450 Nesoddtangen
Postadresse: Nesodden Kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen
Telefon: 66 96 60 00

Rektor: Ole Bent Myhrvold tlf. 911 46 698

Assisterende rektor:
Birgitte Sveen Jørstad tlf. 902 78 694

SFO-leder:
Michel Freixedas- Berenguer tlf. 915 37 479

Helsesøster:
Nina Nikolaisen tlf. 469 43 259

Konsulent:
Aud Rykken tlf. 66 96 60 00

Pedagogisk personale 

Andre ansatte

 

SU / FAU

Skolen samarbeider med hjemmet på flere måter. Det viktigste er den daglige kontakt ved oppfølging av elevenes arbeid og arbeidsplaner.

Skolen og FAU har samarbeidet om å tydeliggjøre hvilke forventninger vi kan ha til hverandre.

Foreldreskolen (PDF, 323 kB)

Formelt samarbeid sikres gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg(FAU), Samarbeidsutvalget (SU)  og Skolemiljøutvalget (SMU).

 

Mer informasjon om FAU og SU finner du her.

 

SU

Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg. SU består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SMU

Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg, fratrer en av representantene for undervisningspersonalet samt representanten for andre ansatte.

Veileder for skolemiljøutvalg

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med representanter for elever, foreldre, ansatte og interesseorganisasjoner utarbeidet veiledningsmateriell for arbeid i skolemiljøutvalg.
Det er skoleeiers og rektors ansvar at skolemiljøutvalg blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.Les mer på Utdanningsdirektoratets sider

SFO

På SFO står frilek i sentrum. Vi tilbringer mye tid ute, uavhengig av vær. Vi har et stort og variert uteområde bestående av grusbanen (skøyter om vinteren), fotball/-basketbane, husker, klatrestativ, sykler, bordtennisbord (ute), fjell og skog. Vi tilbyr også ulike inneaktiviteter samt tirsdagskurs som svømming (elevene på base 2 kan delta på svømmekurs på Alværn hver tirsdag; her lærer de grunnleggende teknikker samt har ulike vannleker), strikkekurs, maling, tegning etc. Vi har også tilgang til egen gymsal og bibliotek.

Endringer ved søknad om plass på SFO

Du søker om endret plass eller sier opp barnets plass via vår «Oppvekstportal».

Åpningstider:

Fra kl. 07.30 - 08.30 og etter skoledagens slutt frem til kl.17.00.

Kontakt oss:

 

SMS-betjening:

  • Base 1:         Enveis sms-melding 468 77 209      
  • Base 2:         Enveis sms-melding 468 82 545                        
  • Base 3          Enveis sms-melding 948 39 231 
  • Base 4:         Enveis sms-melding 469 56 373         

Enveis sms-melding: Vi kan motta beskjeder fra foresatte, men har ikke mulighet til å svare på disse.
Telefonene i basene blir ikke betjent mellom kl. 12.45 - 15.45.

Mer informasjon