Bakkeløkka ungdomsskole

Første skoledag er onsdag 17. august 2022.

8.trinn starter kl. 09:00.

9. og 10. trinn starter kl. 08:30

Velkommen!

 

Bakkeløkka ungdomsskole ligger på Fagerstrand i Nesodden kommune.
Skoleåret 2022/2023 har vi 172 elever, fordelt på 3 trinn.

Våre kjerneverdier er:

  • Vi viser hverandre respekt og omsorg
  • Vi viser at vi er stolte av Bakkeløkka
  • Vi har det gøy når vi lærer
  • Vi tror på at alle vil det beste

 

Kontakt oss:

Epost: bakkelokka.ungdomsskole@nesodden.kommune.no
Telefon: 66 96 60 50

 

 

 - Sammen skaper vi det gode livet -

 

 

Skoleruta

Skoleruta 2022/2023 

Skoleruta 2022/2023
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 11 Første skoledag: uke 33 Onsdag 17.8.22
September 22  
Oktober 16 Høstferie: uke 40 f.o.m. 3.10.22 t.o.m. 7.10.22
November 21 16.11.22 Fri for elevene, felles plandag.
Desember 15 Juleferie: f.o.m. 22.12.22
Januar 22 Juleferie: t.o.m. 1.1.23
Februar 15 Vinterferie: uke 8 f.o.m. 20.2.23 t.o.m 24.2.23
Mars 23  
April 14 Påskeferie: f.o.m. 3.4.23 t.o.m. 10.4.23
Mai 19 Fri/helligdag: Mandag 1.1.23 Onsdag 17.5.23 Torsdag 18.5.23 (kristihimmelfart) Mandag 29.5.23 (2. pinsedag)  
Juni 12  Siste skoledag fredag 16.6.23
Sum 190 dager  

 

 

Skoleruta 2023/2024

Skoleruta 2023/2024
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 11 Første skoledag: uke 33 torsdag 17.8.23
September 21  
Oktober 17 Høstferie: f.o.m 2.10.23, t.o.m 6.10.23
November 21 Fri for elevene 17.11.23. Felles plandag for lærerne
Desember 13 Juleferie: f.o.m 20.12.23
Januar 21 Juleferie: t.o.m 2.1.24
Februar 16 Vinterferie: f.o.m. 19.2.24 t.o.m. 23.2.24
Mars 16 Påskeferie: f.o.m. 25.3.24
April 21 Påskeferie: t.o.m 1.4.24
Mai 18 Fri/helligdag: Onsdag 1.5.24 Torsdag 9.5.24 (Kristi himmelfartsdag) Fredag 10.5.24 Ordinær fridag Fredag 17.5.24 Grunnlovsdag Mandag 20.5.24(2. Pinsedag)
Juni 15 Siste skoledag fredag 21.6.24
Sum 190 dager  

 

Overordnede planer

 

 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss!

 

Bakkeløkka ungdomsskole
Skogåsveien 26
1454 Fagerstrand
Telefon: 66 96 60 50

bakkelokka.ungdomsskole@nesodden.kommune.no

 

Administrasjon:

 

Telefonnumre Bakkeløkka

Telefonnumre Bakkeløkka
Kontakt Telefonnummer
Hovednummer 66 96 60 50
Kontor 909 41 931
Rektor 934 27 673
Assisterende rektor 908 04 752
Sosiallærer 909 28 783
Rådgiver 908 96 502
Helsesykepleier 903 64 702
Miljøveileder Christoffer Teigen 969 44 224
Miljøarbeider Simon Mardoff Nielsen 480 66 215
8. trinn 909 72 650
9. trinn 909 53 172
10. trinn 909 95 313

 

Bakkeløkka - Ansatte 2021/2022

Bakkeløkka - Ansatte 2021/2022
Navn Tittel Klasse
Per Kristen Andenæs Assistent
Heidi Bern Faglærer - vikar
Kristina Elizabeth Bjørnland Kontaktlærer 10C
Ingrid Aars Eide Kontaktlærer 9B
Ketil Eide Faglærer
Gloria Stella Granheim Faglærer - vikar
Anette Hanssen Faglærer og IKT-ansvarlig
Ole Kristian Hauan Rektor
Elin Huseby Assistent
Atle Jacobsen Trinnkoordinator og kontaktlærer 9C
Mette Wold Johansen Kontaktlærer og rådgiver 10A
Silje Johansen Trinnkoordinator og kontaktlærer 8C
Ylva Lindahl Kontaktlærer 8B
Anne Lund Faglærer - vikar
Mads Lunde Kontaktlærer 10B
Liv Irene Martinsen Assistent
Torunn Maurseth Assisterende rektor
Hilde Nilsen Sosiallærer og faglærer
Anita Nordli Faglærer
Trude Ophus Kontaktlærer 9A
Hanna Viktoria Remman Faglærer
Jeanette Stenberg Konsulent
Lars Talas Kontaktlærer 8A
Anne Tolk Faglærer
Pernille Viken Faglærer
Idunn Røyrhus Øyehaug Kontaktlærer 8D

 

FAU / Elevrådet/ SU

 

FAU ved Bakkeløkka ungdomsskole 2021/2022

FAU for skoleåret 2021/2022 er ikke valgt enda.

Ta kontakt med: Oddrun Valestrand

 

Elevrådet ved Bakkeløkka ungdomsskole 2021/2022

Elevrådet for skoleåret 2021/2022 er ikke valgt enda.
Elevrådskontakt: Torunn Maurseth (assisterende rektor)


Samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU) ved Bakkeløkka ungdomsskole 2021/2022

SU og SMU for skoleåret 2021/2022 er ikke valgt enda.

Ta kontakt med: Ole Kristian Hauan