Alværn ungdomskole

 

Om skolen

Læring, liv og latter!
Alværn er en ungdomsskole med 4 parallelle klasser. Skolen har 15 klasserom, 5 spesialrom, gymsal, svømmehall og mediatek. Skolen ligger på Nesoddens vestside på Alværn.

 

 

 

Hva kjennetegner Alværn ungdomsskole?

Sammen skaper vi det gode liv med læring, liv og latter.

Humor, likeverd og det å se den enkelte elev er viktige kjerneverdier for oss på Alværn ungdomsskole. Elevene våre er faglig dyktige, de lærer å vise respekt for sine medelever, lærere og alle som er i skolemiljøet.  På Alværn har vi lange tradisjoner med å jobbe fram et nært fellesskap der læring står i sentrum. Elever får mulighet til å utvikle sitt faglige nivå, kreativitet og sosial kompetanse. For å få til positive holdninger til læring og få kreative, bevisste og sosiale elever skal Alværn ungdomsskole være en trygg og god læringsarena.

Skolens pedagogiske profil skal kjennetegnes ved at vi sammen videreutvikler:

 • Positiv holdning til læringsarbeid
 • God tilbakemeldingskultur
 • God samarbeid - og delingskultur

Alle skal trives på skolen. Sammen må vi ta ansvar for å skape et godt miljø. Høflighet og raushet er et viktig fundament. Gjensidig respekt for regler og god oppførsel danner grunnlaget for trygghet og et godt læringsmiljø.

Lærerne er engasjerte og ambisiøse på elevenes vegne, og har høye ambisjoner for dem. Samtidig viser lærene stort engasjement for elevenes totale vekst. Vi ønsker at elevene våre skal utvikle evnen til å anvende kompetanse på tvers av fag og fagområder. Vi ønsker å jobbe tverrfaglig og være kreative. Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap er to sentrale temaer i lærerplanen (fagfornyelsen). Temaene vil være utgangspunkt for samarbeidet på tvers av fag, mellom trinn og sammen med elevene.

Gode kolleger som ler sammen, utveksler og deler erfaringer er kjennetegn for vårt arbeidsmiljø, noe som er viktig for en god læringsarena.

For å få til et godt samarbeid og god faglig utvikling, får lærerne tid til å jobbe sammen, som kontaktlærerpar, i team og i fagseksjoner. Dette er verdifull tid for alle.

På Alværn jobber vi kontinuerlig med holdninger, digital danning og sosiale ferdigheter. Å kunne ta vare på hverandre, samarbeide og løse konflikter er viktige kompetanseområder. Elevene på Alværn lærer mye gjennom aktivitetsdager, friminuttsaktiviteter, elevmegling og sosiale kvelder. Å møtes på tvers av trinn for å delta, planlegge og skape ulike arrangementer er viktige tradisjoner på Alværn. Læring, undring og nysgjerrighet er sentralt for faglig utvikling. Vi ønsker at tiden på Alværn skal gi positiv energi til alle.  Alværn kjennetegnes ved læring, liv og latter. 

Les mer om Alværns verdier.

 

 

Telefon: 66 96 61 00 
Epost: ingrid.hamnes@nesodden.kommune.no
 Rektor

 

Skoleruta

Skoleruta 2021-2022 med fridager

Skoleruta 2021/2022

Skoleruta 2021/2022
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 10 Første skoledag: uke 33 Onsdag 18.8.21
September 22  
Oktober 16 Høstferie: uke 40 f.o.m. 4.10.21 t.o.m. 8.10.21
November 21 17.11.21 Fri for elevene, felles plandag.
Desember 15 Juleferie: f.o.m. 22.12.21
Januar 21 Juleferie: t.o.m. 2.1.22
Februar 15 Vinterferie: uke 8 f.o.m. 21.2.22 t.o.m 25.2.22
Mars 23  
April 15 Påskeferie: f.o.m. 11.4.22 t.o.m. 18.4.22
Mai 20 Fri/helligdag: tirsdag 17.5.22 torsdag 26.5.22 (kristihimmelfart)  
Juni 12 2. Pinsedag: 6.6.22 Siste skoledag fredag 17.6.22
Sum 190 dager  

Skoleruta 2022-2023 med fridager

Skoleruta 2022/2023

Skoleruta 2022/2023
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 11 Første skoledag: uke 33 Onsdag 17.8.22
September 22  
Oktober 16 Høstferie: uke 40 f.o.m. 3.10.22 t.o.m. 7.10.22
November 21 16.11.22 Fri for elevene, felles plandag.
Desember 15 Juleferie: f.o.m. 22.12.22
Januar 22 Juleferie: t.o.m. 1.1.23
Februar 15 Vinterferie: uke 8 f.o.m. 20.2.23 t.o.m 24.2.23
Mars 23  
April 14 Påskeferie: f.o.m. 3.4.23 t.o.m. 10.4.23
Mai 19 Fri/helligdag: Mandag 1.1.23 Onsdag 17.5.23 Torsdag 18.5.23 (kristihimmelfart) Mandag 29.5.23 (2. pinsedag)  
Juni 12  Siste skoledag fredag 16.6.23
Sum 190 dager  

Mer informasjon

Kontakt

Skolens e-postadresse: 

alvaern.ungdomsskole@nesodden.kommune.no

Kontoret er betjent kl. 08.30 - 15.30 Telefon 66 96 61 61

Besøksadresse: Bleksliveien 1, 1453 Bjørnemyr
Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen
 

Telefon til personalet

 

8. trinns arbeidsrom: 904 07 853

9. trinns arbeidsrom: 902 83 985

10. trinns arbeidsrom: 905 19 715

 

Skolens ledelse og administrasjon

 

Rektor:                            Ingrid B. Hamnes   ingrid.hamnes@nesodden.kommune.no

Assisterende rektor:   Wibecke Holm Jøsang  wibecke.holm.josang@nesodden.kommune.no 

Konsulent:                     Elin Klatran-Lockwood  elin.klatran-lockwood@nesodden.kommune.no  

Konsulent:                     Ellen Bratli      ellen.synnove.bratli@nesodden.kommune.no  Kontortid: mandager.  

Rådgiver:                       Petter Rustad petter.rustad@nesodden.kommune.no    

Sosiallærer:                   Tonje Thuen   tonje.sundby.thuen@nesodden.kommune.no    

Helsesykepleier            Eva Brandt    eva.maria.brandt@nesodden.kommune.no Kontortid: tirsdag, onsdag, torsdag.                                            

 

Skolens kontaktlærere

 

Alværn skole - kontaktlærere
Etternavn Fornavn Epost Klasse Rom Stilling
Aarflot Gunhild gunhild.aarflot@nesodden.komune.no 8A 5 Kontaktlærer
Wehmer Therese marie.therese.wehmer@nesodden.kommune.no 8A 5 Kontaktlærer
Nysted Tale tale.nysted@nesodden.kommune.no 8B 8 Kontaktlærer
Volden Elin elin.volden@nesodden.kommune.no 8B 8 Kontaktlærer
Røed Pål Harald pal.harald.roed@nesodden.kommune.no 8C 7 Kontaktlærer
Bergset Kirsti kirsti.bergset@nesodden.kommune.no 8C 7 Kontaktlærer
Lied Sivert sivert.lied@nesodden.kommune.no 8D 3 Kontaktlærer
Pedersen Carolina carolina.pedersen@nesodden.kommune.no 8D 3 Kontaktlærer
Hagenæs Pål pal.hagenaes@nesodden.kommune.no 9A 9 Kontaktlærer
Stagrim-Kjær Synne synne.stagrim-kjaer@nesodden.kommune.no 9A 9 Kontaktlærer
Gjervan Edel Hammersmark edel.hammersmark.gjervan@nesodden.kommune.no 9B 1 Kontaktlærer
Bjartvik Geir Ole geir.ole.bjartvik@nesodden.kommune.no 9B 1 Kontaktlærer
Stenehjem Jan Ove jan.ove.stenehjem@nesodden.kommune.no 9C 10 Kontaktlærer
Dirdal Iben iben.matzen.dirdal@nesodden.kommune.no 9C 10 Kontaktlærer
Thuen Tonje tonje.sundby.thuen@nesodden.kommune.no 10A 12 Kontaktlærer
Knudsen Marcus marcus.knudsen@nesodden.kommune.no 10A 12 Kontaktlærer
Åberg Rønnaug Kråkevik ronnaug.krakevik.aberg@nesodden.kommune.no 10B 11 Kontaktlærer
Sakshaug Marie marie.sakshaug@nesodden.kommune.no 10B 11 Kontaktlærer
Stenehjem Elisabeth elisabeth.holstad.stenehjem@nesodden.kommune.no 10C 13 Kontaktlærer
Roaldseth Toralf toralf.roaldseth@nesodden.kommune.no 10C 13 Kontaktlærer

FAU og klassekontakter

FAU og klassekontakter 2020-2021

 

FAU:                                                                                                                                                                               

Ingunn Bremnes Stubdal, Leder, ingunnbs@gmail.com tlf; 93024234

Solveig Furholm, nestleder, furholm@hotmail.com tlf; 40248027

 

 

Klassekontakter 2020-2021:

 

8A:  

Anniken Engnæs, annikene1@hotmail.com, 40523523

Andre Johannesen, andre.johannessen@husbanken.no, 99468860

8B:  

Line Kjellin, line.kjellin.smith@nesodden.kommune.no, 90151729

Torbjørn Sundin, thsundin@gmail.com, 99216599

8C:  

Marianne Tokle-Rannekleiv, mariannra@hotmail.no, 97163410

Sophie Vamnes, vamnes75@hotmail.com, 41223097

9A:  

Bianca Boege, bboege@online.no, 95201522

Marit Stokke, marit.stokke@nesodden.kommune.no, 97510386

9B:  

Åse Margareta Øen, aseoen@gmail.com, 97035885

Line Khateeb, line.khateeb@gmail.com, 95090938

9C:  

Tine Marie Lundenes Svae, tine.svae@gmail.com, 40041135

Pål Eide Hansen, paleidehansen@gmail.com, 99638773

9D:  

Aksel Joachim Hageler, ajh@sands.no, 48023834

Anne-Kari Gulliksen, akgulliksen@hotmail.com, 97756054

10A: 

Line Dahl, line@dahlpilates.com, 92468878

Vegard Skaug, vskaug@gmail.com, 90641881

10B: 

Agnethe Cecilie Tanberg Teige, tanbergteige@gmail.com, 92492308

 

10C: 

Edel Hammersmark Gjervan, edel.gjervan@nesodden.kommune.no, 41662869

Ida Samantha Drugg, idasamantha@gmail.com, 40067894

 

Skjema; Søknad om permisjon for elev

 

Årshjul og idébank for klassekontakter på Alværn ungdomsskole

utarbeidet våren 2021

 

 

Formål: Skape et inkluderende miljø for elevene og styrke involvering og samarbeid med og mellom foreldrene.

 

På høstens foreldremøte i 8.klasse velges representanter for alle tre årene på Alværn:

 • Fau-representanter
 • Klassekontakter
 • Polen-komité
 • 2 gruppeledere Natteravn

 

Årshjul:

 

Klassekontaktens oppgaver på de forskjellige trinnene.

 

8.trinn:

 • opprette facebook-gruppe
 • klasselister
 • Arrangere en bli-kjent-fest for elevene i klassen, eks Halloween
 • ta initiativ til en bli-kjent foreldre-sammenkomst på høsten, nettverksbygging er viktig for en bedre langsiktig effekt.
 • 8.trinn har ansvar for loppemarked eller alternativ inntektskilde, starte planlegging i løpet av høsten med gjennomføring på våren. Det blir gitt informasjon fra Fau.
 • samle inn penger og kjøpe en oppmerksomhet til lærere (jul og sommer)
 • På våren begynner planlegging av trinnets Polentur (komitéen velges på høstens foreldremøte)

 

9.trinn

 • en sosial happening på høsten for foreldre for å opprettholde kontakten
 • samle inn penger og kjøpe en oppmerksomhet for lærere
 • Polen-komitéen starter pengeinnsamling på høsten etter at årets kull har reist på tur

 

10.trinn

 • en sosial happening på høsten for foreldre for å opprettholde kontakten
 • samle inn penger og kjøpe oppmerksomhet til lærere
 • Juleball, arrangeres av skolen, men foreldre er medhjelpere (her hjelper også foreldre fra 8. og 9. trinn).
 • arrangere skoleavslutning

 

Det samles inn 50 kr til oppmerksomhet til lærere per semester.

På Alværn gis det oppmerksomhet til Kontaktlærere.

 

Hvordan tar man imot nye elever og foreldre i klassen:

 • klassekontakter får kontaktinformasjon fra lærer.
 • sender en “velkommen til klassen”-mail med klasseliste og inviterer til Facebookgruppen

 

 

 

 

 

Idèbank:

 

Sosiale arrangementer for elevene:

 • Halloween, tidligere har Ekelund blitt leid.

 

foreldre-arrangementer:

 • mammakveld
 • pappakveld
 • møtes på en restaurant/kafè
 • natteravning (blir kjent med foreldre på skolen)

 

Sommeravslutning 10.klasse, lærerne blir invitert. Tidligere har avslutningen foregått som:

 • Overnattingstur
 • På Steilene
 • I klasserommet