Alværn ungdomskole

 

Om skolen

Læring, liv og latter!
Alværn er en ungdomsskole med 4 parallelle klasser. Skolen har 15 klasserom, 5 spesialrom, gymsal, svømmehall og mediatek. Skolen ligger på Nesoddens vestside på Alværn.

 

 

 

Hva kjennetegner Alværn ungdomsskole?

Sammen skaper vi det gode liv med læring, liv og latter.

Humor, likeverd og det å se den enkelte elev er viktige kjerneverdier for oss på Alværn ungdomsskole. Elevene våre er faglig dyktige, de lærer å vise respekt for sine medelever, lærere og alle som er i skolemiljøet.  På Alværn har vi lange tradisjoner med å jobbe fram et nært fellesskap der læring står i sentrum. Elever får mulighet til å utvikle sitt faglige nivå, kreativitet og sosial kompetanse. For å få til positive holdninger til læring og få kreative, bevisste og sosiale elever skal Alværn ungdomsskole være en trygg og god læringsarena.

Skolens pedagogiske profil skal kjennetegnes ved at vi sammen videreutvikler:

 • Positiv holdning til læringsarbeid
 • God tilbakemeldingskultur
 • God samarbeid - og delingskultur

Alle skal trives på skolen. Sammen må vi ta ansvar for å skape et godt miljø. Høflighet og raushet er et viktig fundament. Gjensidig respekt for regler og god oppførsel danner grunnlaget for trygghet og et godt læringsmiljø.

Lærerne er engasjerte og ambisiøse på elevenes vegne, og har høye ambisjoner for dem. Samtidig viser lærene stort engasjement for elevenes totale vekst. Vi ønsker at elevene våre skal utvikle evnen til å anvende kompetanse på tvers av fag og fagområder. Vi ønsker å jobbe tverrfaglig og være kreative. Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap er to sentrale temaer i lærerplanen (fagfornyelsen). Temaene vil være utgangspunkt for samarbeidet på tvers av fag, mellom trinn og sammen med elevene.

Gode kolleger som ler sammen, utveksler og deler erfaringer er kjennetegn for vårt arbeidsmiljø, noe som er viktig for en god læringsarena.

For å få til et godt samarbeid og god faglig utvikling, får lærerne tid til å jobbe sammen, som kontaktlærerpar, i team og i fagseksjoner. Dette er verdifull tid for alle.

På Alværn jobber vi kontinuerlig med holdninger, digital danning og sosiale ferdigheter. Å kunne ta vare på hverandre, samarbeide og løse konflikter er viktige kompetanseområder. Elevene på Alværn lærer mye gjennom aktivitetsdager, friminutts aktiviteter, elevmegling og sosiale kvelder. Å møtes på tvers av trinn for å delta, planlegge og skape ulike arrangementer er viktige tradisjoner på Alværn. Læring, undring og nysgjerrighet er sentralt for faglig utvikling. Vi ønsker at tiden på Alværn skal gi positiv energi til alle.  Alværn kjennetegnes ved læring, liv og latter. 

Les mer om Alværns verdier.

 

 

Telefon: 66 96 61 00 
Epost: ingrid.hamnes@nesodden.kommune.no
 Rektor

 

Skoleruta

Skoleruta 2023/2024 

Skoleruta 2023/2024
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 11 Første skoledag: uke 33 torsdag 17.8.23
September 21  
Oktober 17 Høstferie: f.o.m 2.10.23, t.o.m 6.10.23
November 21 Fri for elevene 17.11.23. Felles plandag for lærerne
Desember 13 Juleferie: f.o.m 20.12.23
Januar 21 Juleferie: t.o.m 2.1.24
Februar 16 Vinterferie: f.o.m. 19.2.24 t.o.m. 23.2.24
Mars 16 Påskeferie: f.o.m. 25.3.24
April 21 Påskeferie: t.o.m 1.4.24
Mai 18 Fri/helligdag: Onsdag 1.5.24 Torsdag 9.5.24 (Kristi himmelfartsdag) Fredag 10.5.24 Ordinær fridag Fredag 17.5.24 Grunnlovsdag Mandag 20.5.24(2. Pinsedag)
Juni 15 Siste skoledag fredag 21.6.24
Sum 190 dager  

 

Kontakt

Skolens e-postadresse: 

alvaern.ungdomsskole@nesodden.kommune.no

Kontoret er betjent kl. 08.30 - 15.30 Telefon 66 96 61 61

Besøksadresse: Bleksliveien 1, 1453 Bjørnemyr
Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen
 

Telefon til personalet

 

8. trinns arbeidsrom: 904 07 853

9. trinns arbeidsrom: 902 83 985

10. trinns arbeidsrom: 905 19 715

 

Skolens ledelse og administrasjon

 

Rektor:                            Ingrid B. Hamnes   ingrid.hamnes@nesodden.kommune.no

Assisterende rektor:   Wibecke Holm Jøsang  wibecke.holm.josang@nesodden.kommune.no 

Konsulent:                     Elin Klatran-Lockwood  elin.klatran-lockwood@nesodden.kommune.no  

Rådgiver:                       Petter Rustad petter.rustad@nesodden.kommune.no    

Sosiallærer:                   Tonje Thuen   tonje.sundby.thuen@nesodden.kommune.no    

Helsesykepleier:            Eva Brandt    eva.maria.brandt@nesodden.kommune.no Kontortid: tirsdag, onsdag, torsdag.                                            

Skolens kontaktlærere:

Alværn skole - kontaktlærere
Etternavn Fornavn Epost Klasse
Aarflot Gunhild gunhild.aarflot@nesodden.komune.no 9A
Bengtsson Petter Joachim petter.joachim.bengtsson@nesodden.kommune.no 8B
Bergset Kirsti kirsti.bergset@nesodden.kommune.no 9C
Bjartvik Geir Ole geir.ole.bjartvik@nesodden.kommune.no 10B
Dirdal Iben iben.matzen.dirdal@nesodden.kommune.no 10C
Eika Mattis mattis.eika@nesodden.kommune.no 8C
Gjervan Edel Hammersmark edel.hammersmark.gjervan@nesodden.kommune.no 10B
Hagenæs Pål pal.hagenaes@nesodden.kommune.no 10A
Knudsen Marcus marcus.knudsen@nesodden.kommune.no 8D
Lied Sivert sivert.lied@nesodden.kommune.no 9D
Nysted Tale tale.nysted@nesodden.kommune.no 9B
Pedersen Carolina carolina.pedersen@nesodden.kommune.no 9D
Rustad Petter petter.rustad@nesodden.kommune.no 8A
Røed Pål Harald pal.harald.roed@nesodden.kommune.no 9C
Sakshaug Marie marie.sakshaug@nesodden.kommune.no 8B
Stagrim-Kjær Synne synne.stagrim-kjaer@nesodden.kommune.no 10A
Stenehjem Elisabeth elisabeth.holstad.stenehjem@nesodden.kommune.no 8C
Stenehjem Jan Ove jan.ove.stenehjem@nesodden.kommune.no 10C
Thuen Tonje tonje.sundby.thuen@nesodden.kommune.no 8D
Volden Elin elin.volden@nesodden.kommune.no 9B
Wehmer Therese marie.therese.wehmer@nesodden.kommune.no 9A
Åberg Rønnaug Kråkevik ronnaug.krakevik.aberg@nesodden.kommune.no 8A

FAU og klassekontakter

 

 

Skjema; Søknad om permisjon for elev

 

 

 

Årshjul og idébank for klassekontakter på Alværn ungdomsskole

utarbeidet våren 2021

 

 

Formål: Skape et inkluderende miljø for elevene og styrke involvering og samarbeid med og mellom foreldrene.

 

På høstens foreldremøte i 8.klasse velges representanter for alle tre årene på Alværn:

 • Fau-representanter
 • Klassekontakter
 • Skoletur-komité
 • 2 gruppeledere Natteravn

 

Årshjul:

 

Klassekontaktens oppgaver på de forskjellige trinnene.

 

8.trinn:

 • opprette facebook-gruppe
 • klasselister
 • Arrangere en bli-kjent-fest for elevene i klassen, eks Halloween
 • ta initiativ til en bli-kjent foreldre-sammenkomst på høsten, nettverksbygging er viktig for en bedre langsiktig effekt.
 • 8.trinn har ansvar for loppemarked eller alternativ inntektskilde, starte planlegging i løpet av høsten med gjennomføring på våren. Det blir gitt informasjon fra Fau.
 • samle inn penger og kjøpe en oppmerksomhet til lærere (jul og sommer)
 • På våren begynner planlegging av trinnets Polentur (komitéen velges på høstens foreldremøte)

 

9.trinn

 • en sosial happening på høsten for foreldre for å opprettholde kontakten
 • samle inn penger og kjøpe en oppmerksomhet for lærere
 • Polen-komitéen starter pengeinnsamling på høsten etter at årets kull har reist på tur

 

10.trinn

 • en sosial happening på høsten for foreldre for å opprettholde kontakten
 • samle inn penger og kjøpe oppmerksomhet til lærere
 • Juleball, arrangeres av skolen, men foreldre er medhjelpere (her hjelper også foreldre fra 8. og 9. trinn).
 • arrangere skoleavslutning

 

Det samles inn 50 kr til oppmerksomhet til lærere per semester.

På Alværn gis det oppmerksomhet til Kontaktlærere.

 

Hvordan tar man imot nye elever og foreldre i klassen:

 • klassekontakter får kontaktinformasjon fra lærer.
 • sender en “velkommen til klassen”-mail med klasseliste og inviterer til Facebookgruppen

 

 

 

 

 

Idèbank:

 

Sosiale arrangementer for elevene:

 • Halloween, tidligere har Ekelund blitt leid.

 

foreldre-arrangementer:

 • mammakveld
 • pappakveld
 • møtes på en restaurant/kafè
 • natteravning (blir kjent med foreldre på skolen)

 

Sommeravslutning 10.klasse, lærerne blir invitert. Tidligere har avslutningen foregått som:

 • Overnattingstur
 • På Steilene
 • I klasserommet