Alværn ungdomskole

Klikk for stort bilde

Om skolen

Læring, liv og latter!
Alværn er en ungdomsskole med 4 parallelle klasser. Skolen har 15 klasserom, 5 spesialrom, gymsal, svømmehall og mediatek. Skolen ligger på Nesoddens vestside på Alværn.

 

Hva kjennetegner Alværn ungdomsskole?

Sammen skaper vi det gode liv med læring, liv og latter.

Humor, likeverd og det å se den enkelte elev er viktige kjerneverdier for oss på Alværn ungdomsskole. Elevene våre er faglig dyktige, de lærer å vise respekt for sine medelever, lærere og alle som er i skolemiljøet.  På Alværn har vi lange tradisjoner med å jobbe fram et nært fellesskap der læring står i sentrum. Elever får mulighet til å utvikle sitt faglige nivå, kreativitet og sosial kompetanse. For å få til positive holdninger til læring og få kreative, bevisste og sosiale elever skal Alværn ungdomsskole være en trygg og god læringsarena.

Skolens pedagogiske profil skal kjennetegnes ved at vi sammen videreutvikler:

  • Positiv holdning til læringsarbeid
  • God tilbakemeldingskultur
  • God samarbeid - og delingskultur

Alle skal trives på skolen. Sammen må vi ta ansvar for å skape et godt miljø. Høflighet og raushet er et viktig fundament. Gjensidig respekt for regler og god oppførsel danner grunnlaget for trygghet og et godt læringsmiljø.

Lærerne er engasjerte og ambisiøse på elevenes vegne, og har høye ambisjoner for dem. Samtidig viser lærene stort engasjement for elevenes totale vekst. Vi ønsker at elevene våre skal utvikle evnen til å anvende kompetanse på tvers av fag og fagområder. Vi ønsker å jobbe tverrfaglig og være kreative. Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap er to sentrale temaer i lærerplanen (fagfornyelsen). Temaene vil være utgangspunkt for samarbeidet på tvers av fag, mellom trinn og sammen med elevene.

Gode kolleger som ler sammen, utveksler og deler erfaringer er kjennetegn for vårt arbeidsmiljø, noe som er viktig for en god læringsarena.

For å få til et godt samarbeid og god faglig utvikling, får lærerne tid til å jobbe sammen, som kontaktlærerpar, i team og i fagseksjoner. Dette er verdifull tid for alle.

På Alværn jobber vi kontinuerlig med holdninger, digital danning og sosiale ferdigheter. Å kunne ta vare på hverandre, samarbeide og løse konflikter er viktige kompetanseområder. Elevene på Alværn lærer mye gjennom aktivitetsdager, friminuttsaktiviteter, elevmegling og sosiale kvelder. Å møtes på tvers av trinn for å delta, planlegge og skape ulike arrangementer er viktige tradisjoner på Alværn. Læring, undring og nysgjerrighet er sentralt for faglig utvikling. Vi ønsker at tiden på Alværn skal gi positiv energi til alle.  Alværn kjennetegnes ved læring, liv og latter. 

Les mer om Alværns verdier.

 

 

Telefon: 66 96 61 00 
Epost: ingrid.hamnes@nesodden.kommune.no
 Rektor

 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Alværn skole forside

Overordnede planer

Klikk for stort bilde

 

Våre planer finner du i vårt hefte om Alværn ungdomsskole. Her vil du også finne annen nyttig informasjon om skolen vår. Dette heftet deles ut til elever og foresatte hvert år.

Velkommen til Alværn (PDF, 2 MB)

Kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med skolen er dette nyttige telefonnumre og adresser.

Skolens ledelse og administrasjon

Rektor:            Ingrid B. Hamnes ingrid.hamnes@nesodden.kommune.no
Inspektører:    Wibecke Holm Jøsang  wibecke.holm.josang@nesodden.kommune.no
Konsulent:       Elin Klatran,  elin.klatran@nesodden.kommune.no
Konsulent:       Ellen Bratli  ellen.synnove.bratli@nesodden.kommune.no 
Rådgiver:        Petter Rustad petter.rustad@nesodden.kommune.no
Sosiallærer:    Tonje Thuen, tonje.sundby.thuen@nesodden.kommune.no
Helsesøster:   Eva Brandt  eva.maria.brandt@nesodden.kommune.no   Kontortid: tirsdager, onsdager og torsdager

 

Skolens e-postadresse: 

alvaern.ungdomsskole@nesodden.kommune.no

Kontoret er betjent kl. 08.00 - 15.30

Besøksadresse: Bleksliveien 1, 1453 Bjørnemyr
Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen
Epost: post@nesodden.kommune.no

Telefon

Kontoret: 66 96 61 00
Rådgiver: 902 89 336
Inspektør: 475 03 611
Helsesøster: 928 33 770

  • 8. trinns arbeidsrom: 904 07 853
  • 9. trinns arbeidsrom: 902 83 985
  • 10. trinns arbeidsrom: 905 19 715

Til Alværn skoles lærere

 

Skoleruta

Skoleruta høst 2019/ vår 2020
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og fridager
August 9 Første skoledag: uke 34 tirsdag 20.08.19
September 20 Høstferie: uke 40 f.o.m mandag 30.09.19
Oktober 19 Høstferie: uke 40 t.o.m fredag 04.10.19
November 20 fredag 01.11.19
Desember 15 Juleferie: f.o.m. mandag 23.12.19
Januar 21 Juleferie: t.o.m. torsdag 02.01.20
Februar 15 Vinterferie: uke 8 f.o.m 17.02.20 t.o.m 21.02.20
Mars 21 Kommunal fagdag: mandag 09.03.20
April 16 Påskeferie: t.o.m mandag 06.04.20. t.o.m mandag 13.04.20
Mai 18 fredag 01.05.20, torsdag 21.05.20 og fredag 22.05.20
Juni 16 mandag 01.06.20. Siste skoledag tirsdag 23. 06.20
Sum 190

FAU

FAU og klassekontakter 2019-2020

 

Ingunn Bremnes Stubdal, (8b) - Leder, ingunn@stubdal.net, 93024234

Mariann Hjelle, (8c) nestleder

Nicolai  Hermann Jørgensen (8d), styremedlem

Lena Storvand (9c) - styremedlem

Vegard Skaug (9a)- referent

Dag Hessen (9b)- kasserer 

Mikkel Hinnerichsen (10c) - styremedlem

 

Klassekontakter 2019-2020:

8A:  

Bianca Boege, bboege@online.no, 95201522

Marit Stokke, maritstokke@yahoo.no, 97510386

8B:  

Heidi marie Rask Arnesen, 93494744

Guro Kvammen, gurokvammen@gmail.com, 97099987

8C:  

Maja Wirak, Maja.wirak@nesodden.kommune.no, 40830571

Toril Gulbjørnbråten, toril_g@hotmail.com, 91356373

8D:  

Kristine Jøssang, kristja@mn.uio.no, 93415855

Tone Gjerde, tonegjerde@yahoo.no, 97626007

9A:  

Hanne Flåtteng, hanne.lofvig@hotmail.com, 95216663

Lene Sørensen, lene.sorensen@bfr.oslo.kommune.no

9B:  

Heidi Evensen, heev210@gmail.com, 91759697

Jakob Anker Jorgens, jakobanker65@gmail.com, 91759697

9C:  

Hege Finset, hege@finset.net, 98210139

Kirsti Anker-Nilssen, kirsti@anker-nilssen.no, 48073898

9D:  

Vera Kvaal, vera.kvaal@nrk.no, 93034712

Anne Flæte, anne.flate@gmail.com, 93256295

10A: 

Jonas Nordby, 98644999

Christopher B Olsen, 90860111

10B: 

Camilla Block Hellum, blockhellum@gmail.com, 92095710

Robert Heggen, robert.heggen@gmail.com, 48285001

10C: 

Anniken Engnæs, anniken@dignucmedical.no, 41769384

Anders Hûbert, andersharaldhubert@gmail.com, 97761319

10D: 

Stein Vegusdal, 48294775

Frøydis R. Jota, froydis.jota@goldenocean.no, 48096986

          

 

 

 

Skjemaer skole-hjem