Samværsregler for Jaer skole

 Nesodden kommunes ordensreglement for grunnskolen.

Samvær

 1. Alle har medansvar for et trygt og godt miljø på skolen.
 2. Alle har rett til å være på skolen uten å bli ertet, mobbet eller plaget av andre.
 3. Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt.
 4. Seksuell trakassering er ikke tillatt.
 5. Vi snakker sammen på en høflig og hyggelig måte. Vi unngår banning og stygt språk.
 6. Det skal være arbeidsro for alle.
 7. Vi går rolig inn og ut av klasserommet, og er ute i friminuttene.
 8. Elevene retter seg etter beskjeder fra alle ansatte ved skolen.  

Orden

 1. Vi møter til riktig tid og har med oss skolesakene.
 2. Alle på skolen har ansvar for at det er rent og trivelig både ute og inne.
 3. Skolens bygninger, utstyr og materiell skal behandles forsiktig og må holdes i orden. Dersom du ødelegger noe kan skolen be om at skaden erstattes.
 4. Alle lærebøker som tilhører skolen skal ha bokbind.
 5. Vi holder oss innenfor skolens område.
 6. Vi spiser ikke godteri på skolen - uten ved spesielle anledninger - og etter avtale med kontaktlærer.
 7. Mobiltelefoner og elektroniske spill(inkl. Mp3 spillere) skal ikke brukes i skoletiden.

Sikkerhet

 1. Rulleskøyter(gjelder også sko med hjul) og rullebrett brukes ikke på skolen eller på SFO.
 2. Sykler brukes ikke i skoletiden, og parkeres i sykkelstativene.
 3. Elever i 5, 6 og 7 klasse får sykle til og fra skolen. Elevene skal følge trafikkreglene og bruke sykkelhjelm. Foreldre- uansett klassetrinn- kan etter skriftlig melding til rektor- selv bestemme om deres barn skal få sykle til og fra skolen.
 4. Det er ikke lov til å ha med lekevåpen eller våpenlignende gjenstander på skolen.
 5. Snøballkasting er KUN tillatt mot blinken på gymsalens nordside.
 6. Lek med ball skal foregå på gresset, på grusbanene og ellers der det er tilrettelagt for ballspill.
 7. All lek med pinner foregår bare i skogen og ikke på plenene eller på skoleplassen.

Gjenstander o.a. det ikke i er lov til å ha med på skolen kan bli inndratt for resten av dagen, og utlevert ved skoledagens slutt.