Handlingsplan mot mobbing, Jaer skole

Gutta i skoegen

Skolens mål:

  • Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing.
  • Skolens rutiner skal kunne avdekke at mobbing foregår.
  • Skolen skal følge opp mobber og mobbeutsatte
  • Skolens rutiner skal sikre en god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foreldrene
  • Skolens handlingsplan mot mobbing skal umiddelbart tre i kraft når mobbing mistenkes/oppdages.

Les hele handlingsplanen (PDF, 147 kB) (pdf, 3 sider)