Grøstadstrand - Jaer skole

Grøstadstrand har blitt pusset og flikket på av Sverre Joramo. Den gamle husmannsplassen har oppstått på nytt i orginal prakt. Nitidig arbeid ligger bak. Her har man funnet frem til de orginale fargene i interiøret. Se de første bildene.

Grøstadstrand, landskap

Et fiskehus fra 1700-tallet.

Like sør for Bomannsvik brygge-i Perleveien 18-ligger Grøstadstrand med et lite, rødt hus på en ganske stor slette ned mot Bunnefjorden. Fiskehuset på Grøstadstrand i Nesodden kommune ble satt opp rundt århundreskiftet 1700-1800. Huset er en "Akershusisk stue" med opprinnelig to rom og svalgang.Huset fremstår nå med kjøkken, kammers og stue, samt todelt svalgang der trappa opp til loftet er plassert i den innerste delen. Huset og eiendommen ble overtatt av Nesodden kommune i 1936 og benyttet til utleieformål. I april 1998 ble det vedtatt at huset skulle bevares. Det ble på dugnad foretatt en rehabilitering av taket for å hindre videre fuktskader. Videre ble det bestemt at Jaer skole skulle ha hovedinteresse i en eventuell fremtidig bruk.

Les hele rapporten med bilder fra oppussingen (PDF, 2 MB) (pdf,64 sider)