Jaer skole - nyheter

 

 

Logg på office365

Alle elever og foresatte ønskes hjertelig velkommen til et nytt skoleår ved Jaer skole. Spesielt ønsker vi velkommen til de nye førsteklassingene som skal begynne. Første skoledag er onsdag 18. august. Elevene på 2.-7. trinn starter kl. 8.35. Elevene på 1. trinn starter kl. 10.00. Det er vanlig skoledag fra første dag og elevene må ha med seg mat og drikke. Velkommen

 

Fredag 3. november er det planleggingsdag for skolene i Nesodden kommune. Det betyr at også Jaer skole og FRISKO er stengt denne dagen. Vi ønsker alle en god fridag.

Leder: Christine Skurdal

Nestleder: 

Kasserer: 

Sekretær

Kick-off: 

Aktivitetsansvarlig: 

Psykososial arbeidsgruppe: 

Grøstadstrand bygning- vinter
Foto: Sverre Joramo

Grøstadstrand har blitt pusset og flikket på av Sverre Joramo. Den gamle husmannsplassen har oppstått på nytt i orginal prakt. Nitidig arbeid ligger bak. Her har man funnet frem til de orginale fargene i interiøret. Se de første bildene.

Skolens mål:

  • Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing.
  • Skolens rutiner skal kunne avdekke at mobbing foregår.
  • Skolen skal følge opp mobber og mobbeutsatte
  • Skolens rutiner skal sikre en god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foreldrene
  • Skolens handlingsplan mot mobbing skal umiddelbart tre i kraft når mobbing mistenkes/oppdages.

Les hele handlingsplanen (PDF, 147 kB) (pdf, 3 sider)

Leder: Nathalie Heltzen

Nestleder: Amelia Knarvik Nordby

Sekretær: Arnt August Strøm

 

5.-7. trinn:

5. trinn: Claribella Tallis, Oda Grønstad

6. trinn: Balder Tanberg Teige, Arnt August Strøm

7. trinn: Nathalie Heltzen, Amelia Knarvik Nordby

 

4. trinn:

4. trinn: Jørund Santos Lande, Sol Kupper Haraldsen