Lover og regelverk

Alle barnehager må følge bestemmelsene og retningslinjene i Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64  (barnehageloven) og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehageloven inneholder overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold, mens rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

 

Med utgangspunkt i lov om barnehager og rammeplanen skal hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Kommunen har en overordnet barnehageplan som gjelder for fire år av gangen. I tillegg har kommunen en plan for 2012-2015 om overgang barnehage-skole og en strategi for framtidens barnehager i Nesodden kommune 2015-2020.


Alle planer som gjelder barnehage finner du her.

Årsplaner

Flere av barnehagene har lagt årsplan ut på egne hjemmesider.

 

Vedtekter

De kommunale barnehagene har felles vedtekter. (PDF, 229 kB)
Vedtektene for de private barnehagene finner du på deres hjemmesider.