Haslerud Natur - familiebarnehage

Privat Familiebarnehage
Haslerudveien 21
1459 Nesodden
E-post: areelin@haslerud.net

Tlf.: 66 96 03 36 eller på mobil: 948 92 373

Kontaktperson: Are Damman

Åpningstider:                      Alder på barna:                    Antall plasser:
07:30 - 16:00                            1år til skolealder                            10

 

Ferier:

Stengt fredager.
Vi følger fridagene til Steinerskolen ved jul-, påske- og sommerferier. I skolens høst- og vinterferier holder vi åpent.

 

Satsingsområder:

Vi er en Steinerpedagogisk familiebarnehage.
Vi har høner og påfugler.
Barnehagen holder til på et småbruk i skogkanten.

 

Prioritering:

Glade og inspirerte barn i trygge og sunne omgivelser.

 

 

Opptakskriterier

 1. Barnehagen er åpen for barn i alderen 1år til skolealder.
 2. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
 3. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak.
 4. Barn med lovbestemt rett til barnehageplass prioriteres.
 5. Barnegruppens sammensetning med hensyn til kjønn og alder.
 6. Hvorvidt søsken går i barnehagen.
 7. Barnets behov for barnehageplass.
 8. Foreldrenes vilje til aktiv medvirkning i barnehagen gjennom dugnadsarbeid og
  liknende.
 9. Geografisk nærhet til barnehagen.