Familiebarnehager på Nesodden

 

Familiebarnehagene på Nesodden er privateide og er en del av det varierte barnehagetilbudet i kommunen. De er offentlig godkjent. Nesodden kommune er tilsynsmyndighet.Familiebarnehagene drives etter Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. De har samme oppholdssatser og moderasjonsordninger som øvrige barnehager og deltar i det samordnete opptaket.I en familiebarnehage er det enten en gruppe med en voksen og fire eller fem barn eller en gruppe med to voksne og åtte til ti barn, avhengig av barnas alder. Familiebarnehagene veiledes av pedagog etter statlige normer.

 

Familiebarnehagens fortrinn

Små oversiktlige enheter som inngir trygghet.
Få barn og voksne og forholde seg til. Barna møter de samme voksne både morgen og ettermiddag.
De er lokalisert i private hjem med en "hjemlig" atmosfære.
De voksne deltar i faglig nettverk for familiebarnehager og på kommunale kurs.

 

Familiebarnehager

 

 

Artikkelliste