Solsikken Steinerbarnehage

Solsikken Steinerbarnehage

Privat barnehage


Adresse: Støps vei 31,  1450 Nesoddtangen
Tlf: 66 91 24 53
E-post: solsikken@steinerbarnehage.no
Hjemmeside: www.solsikkene.no

Kontaktperson: Gro Austad/Tone Blindheim

Åpningstider:                          Alder på barna:           Antall plasser:
08:00 - 16:15                               1 - 3 år                             18
                                                      3 - 7 år                             60

Ferier:

Vi følger Steinerskolens ferier og fridager med visse unntak; sommerferien er 2 uker kortere enn skoleferien og vi følger ikke deres plandager

 

Satsingsområder:

Barnehagens pedagogikk springer ut fra antroposofien som ble grunnlagt av Rudolf Steiner. Vi ser på barnet som etterlignende og sansende menneske. Vi legger stor vekt på frileken, hvor barnets fantasi får utfolde seg fritt. Gjennom leken utvikler barnet fin- og grovmotorikk og oppøver sosiale ferdigheter. All maten i barnehagen er økologisk og tilberedt inne på avdelingen sammen med barna.

 

 

Prioritering: 

 

 

  • Barn med funksjonshemming dokumentert fra PPT eller annen sakkyndig instans, skal prioriteres etter retningslinjer i Lov om barnehager.
  • Barnegruppens sammensetning med hensyn til kjønn og alder.
  • Barn av ansatte i Solsikken (dette gjelder ikke under permisjon).
  • Om søsken går i barnehagen.
  • Om barnet har gått i Steinerbarnehage tidligere.
  • Foreldrenes innsikt og interesse for Steinerpedagogikk.
  • Om barnet har søkt plass på Steinerskolen.
  • Loddtrekning.
  • Barn med lovbestemt rett etter § 13 har 1. prioritet.

Opptakskriterier

Barnehagen er åpen for barn i alderen 1 - 7 år. Opptak av barn gjøres av barnehagens opptakskomité, som består av pedagogiske ledere og styrere i Steinerbarnehagene på Nesodden. Det endelige opptaket godkjennes av Stiftelsens styre. Opptak gjøres på grunnlag av en samlet vurdering, hvor en rekke forhold spiller inn. Opptak skjer etter denne prioritering.

 - Barn med funksjonshemming dokumentert fra PPT eller annen sakkyndig instans, skal prioriteres etter retningslinjer i Lov om barnehager.
- Barnegruppens sammensetning med hensyn til kjønn og alder.
- Barn av ansatte i Solsikken (dette gjelder ikke under permisjon).
- Om søsken går i barnehagen.
- Om barnet har gått i Steinerbarnehage tidligere.
- Foreldrenes innsikt og interesse for Steinerpedagogikk.
- Om barnet har søkt plass på Steinerskolen.
- Loddtrekning.

Barn med lovbestemt rett etter § 13 har 1. prioritet.
Opptak et år betyr ikke automatisk opptak neste år. Foreldre til barn i barnehagen må innen utgangen av februar opptaksåret meddele om de vil beholde plassen eller ikke. Slike søkere skal i utgangspunktet prioriteres.