Lilleengen naturbarnehage

Privat barnehage

Postadresse: Gneisveien 31
1454 Fagerstrand
Eier: Else Marie F. Wennersgaard, tlf. 974 38 034

 

Tlf. til barnehagen: 974 38 034
E-post: elsemarie@lilleengenbarnehage.no

 

 

 


 

Åpningstider:     Alder på barna:      Antall plasser:

      07:15 - 16:30                        0 - 6 år                                         18
 

Ferier:

Stengt i hele juli og påske og juleferie.

 

Satsingsområder:

Vi er en barnehage som ønsker å gi barna glede og kunnskap ved å være ute i naturen. Vi har skogen rett på utsiden av døra og flere plasser vi har gjort om til flotte lekeplasser etter barnas ønske.
– Vi ønsker å gi gode naturopplevelser hvor vi gjennom leken lærer både matte og naturfag i skogen. Ved å bruke begreper som «under, over og mellom», lage hemmelige rom under trærne og støtte opp under barns fantasi og naturlige vitebegjærlighet om alt som lever og gror.

 

Trær som har ramlet ned blir kanskje til tog og pinner og kongler blir til det barna selv definerer i leken. Gjennom å leke i skog og mark, utvikler barna god motorikk og balanse, har god rollelek, blir kreative og har få konflikter.

 

Vi har et tett og godt samarbeid med foreldrene. God bemanning med faste og stabile medarbeidere.

 

Vi har barn fra 1-6 år. Det gjør at de minste har noen å strekke seg etter og de store lærer empati ved å hjelpe de mindre.


Det skal være enkelt å ha barn i vår barnehage, så en lang frokost før dere kommer er greit så lenge programmet for dagen hos oss tillater det (turer mm). Selvsagt serverer vi frokost og spiser for øvrig varm mat 3 ganger i uken.

 

Vi har godt samarbeid med de andre barnehagene omkring, deriblant felles møteplasser og felles førskole. Dermed får barna likevel større kontaktnett med barn på egen alder. Det blir et bedre pedagogisk opplegg for barna ved at flere voksne planlegger sammen og kan observere barna sammen.

 

Opptakskriterier

Eier foretar opptak i henhold til regler i lov om barnehager. Barnehagen er åpen for barn bosatt i Myklerud krets, evnt. Nesodden kommune.

Ved opptak vektlegges følgende kriterier:
1. Barn med handikap (i henhold til regler om dette)
2. Slektskap med andre barn eller ansatte i barnehagen.
3. Alder eller kjønnsfordeling blant barna.
4. Venner til barna i gruppen.
5. Særlige forhold.
Om det er like forhold trekkes det lodd.

Barnet har plass fram til skolealder. Oppsigelsesfristen er skriftlig og 2 måneder. Hvis oppsigelse av barn eller personale gjør drift av barnehagen umulig gjelder 1 måneds oppsigelsesfrist.

 

Kart