Læringsverkstedet Blåbærstien barnehage AS

Startgropa barnehage AS

Privat barnehage
Munkefaret 12, 

1450 Nesoddtangen

Tlf: 66 91 30 96 / 947 97 991
E-post: blabarstien@laringsverkstedet.no

Hjemmeside: www.laringsverkstedet.no/barnehage/blabaerstien

Kontaktperson: Ida Marie Gaarder

Åpningstider:                Alder på barna:                Antall plasser:
07:30 - 17:00                         1 - 6 år                               46

Ferier:
Barnehagen er stengt i romjulen, påskeuken og de 3 siste ukene i juli.

Satsningsområde:
Blåbærstien barnehage ønsker å skape et barnehagetilbud hvor de voksne tar ansvar for de mellommenneskelige relasjoner preget av en anerkjennende måte å lytte og se på; et barnehagetilbud hvor grunnsteinen er likeverd, anerkjennelse og omsorg. Vårt fremste mål er at Blåbærstien barnehage skal være et sted hvor barna kan trives og utvikle seg, hvor de får tilstrekkelig med voksenkontakt gjennom nære følelsesmessige relasjoner, med lekemuligheter og lekekamerater, hvor de får mulighet til å utvikle og utfolde sine evner - et sted hvor de kan utvikle seg til selvstendige, handlende og følende mennesker med et realistisk og ansvarsfullt forhold til seg selv og omverden.
 

Prioritering:
1. Barn med funksjonshemninger, dokumentert fra PPT eller annen sakkyndig instans.
Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4 - 12 og 4- 4 annet og fjerde ledd; barnehagelovens § 13
2. Barn bosatt i Oksval III sameie med inntil 18 plasser. Småbarnsplasser teller som to.
3. Barn fra nærområdet, med gangavstand til barnehagen.
4. Andre

Opptakskriterier

Blåbærstiens plasskapasitet vil avhenge av barnegruppas alderssammensetning, som igjen avhenger av behov og etterspørsel. Vi har derfor plass til alt fra 38 barn i alderen 1-3 år til maks 50 barn i alderen 3-6 år. To barn over 3 år teller som et barn under 3 år.

Opptakskretsen er barn i alderen 1-5 år bosatt i Nesodden kommune.

Ved opptak legges det vekt på barnegruppens sammensetning i forhold til
alder og kjønn.

Eier av barnehagen har opptaksmyndighet.

 Følgende barn blir prioritert:

 1. Opptakskriterier:
  a. Barn med funksjonshemninger, dokumentert fra PPT eller annen sakkyndig instans.
  Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4 - 12 og 4- 4 annet og fjerde ledd; barnehagelovens § 13
  b. Oksval III sameie har prioritet til alle ledige plasser ved hovedopptak i avdeling Rubinen.
  c. Barn av ansatte i Læringsverkstedet.
   - Barn av fast ansatte
  - Barn av ansatte i lengre vikariater
 2. d. Søsken av barn som har plass i barnehagen.

  - Søsken av barn i samme barnehage

  - Søsken av barn i andre av Læringsverkstedets barnehage

  e. Barn som søker overflytting fra en annen Læringsverkstedet barnehage

 3.  

Barnehageåret strekker seg fra og med 1. august til og med 30. juni året etter. Søknadsfristen for hovedopptaket er 01.mars med oppstart siste halvdel av august, og ellers fortløpende ved behov. Tildeling av plassene foregår skriftlig.

Hovedopptaket koordineres av Nesodden kommune, og søknaden skal derfor sendes dit.

Barnehageplassen er ikke stedsbundet, da Blåbærstien barnehage forbeholder seg retten til å overføre barnet til en annen avdeling innen barnehagen.

Barnehageplassen beholdes fram til skolestart eller til oppsigelse fra foreldrene foreligger.

Ved tildeling av plass må barnas foresatte skriftlig akseptere barnehagens vedtekter.