Hellvik barnehage Hakkespettlia SA

 

Privat barnehage
Hakkespettlia 8
1459 Nesoddtangen
Tlf: 66 96 08 24


E-post: post@hellvik-barnehage.no
Hjemmeside: https://hellvik.barnehage.no 

Kontaktperson: Silje Nordberg
          

Åpningstider:                       Alder på barna:                  Antall plasser:
07:30 - 17:00                              1 - 6 år                                35

 

Ferier:

Sommersteng i ukene: 28, 29 og 30.
Barnehagen er har stengt i romjulen og påskeuken.
5 planleggingsdager i året.          
 

Satsingsområder:


Vår visjon:
Alle barn behandles på sin spesielle måte,
for hver og en gjemmer på sin lille gåte.

 

I Hellvik barnehage er personalet opptatt av lekens egenverdi, og at leken skal ha en sentral plass i barnas hverdag.

Leken er en grunnleggende livs- og læringsform for barn, og leken kan ofte oppleves som lystbetont, frivillig og gledefylt. Når barn leker er de i sosialt samspill med andre barn og/eller voksne. Her kan de få tilgang på nye kunnskaper og ferdigheter som bidrar til at barnet kan få nye erfaringer, som igjen gjør at barnet kan lære og videreutvikle seg.

 

Prioritering:

Alders- og kjønnssammensetning på avdelingene. Søsken av barn som allerede har plass og som skal fortsette i barnehagen. Ansattes barn har fortrinnsrett dersom dette følger av egen avtale mellom personalet og eier, eller er særskilt avtalt med den ansatte i arbeidsavtalen.
Barn som er tatt opp skal normalt beholde sin plass frem til skolestart. Med mindre kommunale vilkår pålegger annet, kan imidlertid dette revurderes ved årsopptak dersom kriteriet for tildeling ikke lenger er tilfredsstilt.

 

Opptakskriterier

 

Kart: