Fjordvangen barnehage

Fjordvangen barnehage

Privat barnehage
Fjordvangen 36
1459 Nesodden
Tlf: 66 96 32 04
E-post: fj-barn@online.no
Hjemmeside: http://www.fjordvangen.no/

Kontaktperson: Maria Ormseth

Åpningstider:    Alder på barna:    Antall plasser:

07:00 - 17:00                                 0 - 6 år                                     62

 

Ferier:

Barnehagen er stengt på bevegelige helligdager. Barnehagen holder også stengt i romjula og ukedagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag. Det er sommerstengt de tre siste ukene i juli. Det er avsatt fem planleggingsdager for de ansatte pr. barnehageår.

 

Satsingsområder:

Vi prioriterer utelek og har flere fine bål- og lekeplasser i skogen. Vi har et herlig utelekeområde i barnehagen med en gammel hytte som gir et ekstra rom for utfoldelse av musikk/dans/drama.

 

Vi er opptatt av faglig utvikling og har hatt flere utviklingsprosjekter de seneste årene. Nå har vi et samarbeid med OsloMet (Rekomp) der vi utforsker skapende digital praksis ved å knytte digitale verktøy opptil det estetiske fagområdet «kunst, kultur og kreativitet». 

 

Fjordvangen barnehage har to TIBIR-rådgivere. TIBIR er et program for foreldrerådgivning og tilbudet tar sikte på å hjelpe familien på et så tidlig tidspunkt som mulig. Formålet er å fremme samarbeid og trivsel i hjemmet, samt å bidra til å utvikle barns positive atferd.

 

Opptakskriterier: 

- Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak i barnehagen
  jfr. Lov om barnehager § 13. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om
  barnevernstjenester §§ 4-12 og 4 - 4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet vedd opptak i barnehagen.

- Barnehagen skal ha en hensiktsmessig sammensetning m.h.t. alder og kjønn som sikrer forsvarlig drift.

- Barn av ansatte i barnehagen etter retningslinjer fastsatt av eierstyret.

- Barn av representanter i eierstyret.

- Søsken av barn eller barn som tilhører samme husstand som barn, som går i barnehagen.

- Barn av familier bosatt i Fjordvangen området.

- Barn fra Nesodden Kommune, med prioritet innenfor Berger Skolekrets.

- Barn fra andre kommuner.

 

Kart