Fager Skog FUS barnehage

Fager Skog FUS barnehage

Privat barnehage
Tajbråtveien 15
1454 Fagerstrand


Tlf:                 91339533
E-post:           dl.fagerskog@bhg.no
Hjemmeside: http://fus.no/fagerskog

Kontaktperson: Elisabet Berg

Åpningstider       Alder på barna          Antall plasser

      07.00 - 17:00                           0-6 år                                               76


Ferier

Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl 1200.

Sommerstengt i uke 29 og 30

 

Satsingsområder

Hos oss kommer leken først. Leken er barndommens viktigste aktivitet. I leken opplever barn glede, samhold og læring. Leken er en kilde til forståelse av livet. Opplevelse av vennskap og å være en del av fellesskapet er viktig for alle mennesker. I FagerSkog FUS barnehage jobber vi sammen for at alle barn skal bli i stand til å utvikle og opprettholde vennskap.

Vår visjon: Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

 

Prioritering

1.   Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak i barnehagen,
      jfr. Lov om barnehager § 13. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester
      §§ 4-12 og 4 - 4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet vedd opptak i barnehagen.
2.   Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering
      av kvalifisert personale. 
3.   Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen med prioritering etter første barns
      ansiennitet. Plassene tildeles ut fra loddtrekning under ellers like forhold.
4.   Barn med lovfestet rett til barnehageplass, jf. Lov om barnehager § 12-a.
5.   Barn for øvrig som står på barnehagens venteliste. Plassene tildeles ut fra loddtrekning under
      ellers like forhold når det er tatt hensyn til gruppens sammensetning, jf. 4.1.

 

 

 

Se vedtekter på  http://fus.no/fagerskog 

 

Kart