Ellingstad barnehage

Privat barnehage
Bleksliveien 208
1458 Fjellstrand
Tlf: 66 91 06 92
E-post: styrer@ellingstadbhg.no
Hjemmeside: www.ellingstad.barnehage.no

Kontaktperson: Runa Kjensli

 

OBS! Ellingstad barnehage avvikler driften 1.8.2023

Åpningstider:      Alder på barna:      Antall plasser:

07:15 - 16:45                                 0 - 3 år                                     12
07:15 - 16:45                                 3 - 6 år                                     24 


Satsingsområder: 

Hos oss får barna oppleve en aktiv, sunn og morsom hverdag, fylt med lek, læring og friluftsliv. Vi ønsker å gi barna rom nok i hverdagen til at de kan være med å påvirke aktiviteter og lek, samtidig som vi skal gi de muligheter til å få nye inntrykk, opplevelser og erfaringer, både inne og ute i friluft. Vi ønsker at barnehagen skal være et sted hvor barna får en god sosial og faglig utvikling, og hvor barnas beste blir ivaretatt. Vi ønsker at barna skal få oppleve glede ved å være sammen med andre og at hverdagen i barnehagen oppleves som en positiv, trygg, spennende, kunnskapsrik og morsom tid for både barn, personale og foreldre. 

 

Ferier:

Barnehagen holder stengt 4 uker i juli, romjul og påskedagene. (ferieavvikling for personalet)

5 planleggingsdager er fordelt utover året; to i forbindelse med oppstart etter sommerferien og en etter juleferien, en fredag i mai/ juni og en dag i løpet av året til kurs for personalet. Himmelfartsdag  

 

Opptakskriterier:

1. Barn innunder barnehagelovens § 13 og lov om barnevernstjenester § 4-12
    og § 4-4.
2. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.
3. Barn bosatt i Fjellstrand og Bjørnemyr skolekrets.

 

Kart: