Askeladden barnehage

Blomst i potte

Privat barnehage
Prestegården
1450 Nesoddtangen
Tlf: 97401085
E-post: askeladden.nesodden@gmail.com
Hjemmeside: http://www.askeladden.nesodden.no/  

 

 

Adresse: Jaerveien 18, 1459 Nesodden
Epost: askeladd1@askeladden.nesodden.no
Kontaktperson: Anine Svendsen Hagen 
 

Åpningstider              Alder på barna                     Antall plasser

    07:30 - 16:30                                      2 - 6                                                          18
 


Ferier

Juli måned, skolens påske- og juleferie, og skolens høstferie (5 planleggingsdager).

 

Satsingsområder

Vi legger vekt på å skape "rom for alle". Vi vil at hvert enkelt barn skal få muligheter til å utfolde seg og utvikle seg i positivt samspill med de andre  uten at det går på bekostning av hele gruppen.
Vi er mye ute. Utearealet ligger i skogkanten og brukes flittig. I tillegg har vi både lavvo og gapahuk i gangavstand. Hver uke går vi tur i nærmiljøet, i skogen eller til stranden. 

 

Prioritering

Opptak til Askeladden barnehage er en del av det samlede opptaket til barnehagene i Nesodden kommune. Søknadsfrist og søknadsprosedyre fastsettes av kommunen, som videresender søknadene til Askeladden barnehage.

 

Askeladden barnehage er godkjent for barn i alder fra 2-6 år.

 

Normalt vil barn over 3 eller som fyller 3 år i løpet av opptaksåret bli prioritert.
Ved opptak prioriteres barn fra Jaer krets. For øvrig legges følgende prioritering til grunn:
1. Barn med lovbestemt rett til barnehageplass (dvs. barn med nedsatt funksjonsevne og barn
    det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester).
2. Barn av ansatte, dersom de for øvrig fyller vilkårene for opptak.
3. Søsken av barn som går i barnehagen i det aktuelle barnehageår.
4. Barn som ved tidspunktet for opptak har fast plass i Nøtteliten familiebarnehage
5. Ved opptaket skal det tas hensyn til at gruppens sammensetning i størst mulig grad skal
    ha en jevn fordeling av barn over de tre årskullene. Det skal også tas hensyn til kjønnsfordeling
    og særskilte behov.


 

Kart