Private barnehager

KART - Private barnehager på Nesodden

 De private barnehagene

 

 

Privat barnehage
Prestegården
1450 Nesoddtangen
Tlf: 97401085
E-post: askeladden.nesodden@gmail.com
Hjemmeside: http://www.askeladden.nesodden.no/  

 

 

Adresse: Jaerveien 18, 1459 Nesodden
Epost: askeladd1@askeladden.nesodden.no
Kontaktperson: Anine Svendsen Hagen 
 

Privat barnehage
Midtveien 21-23
1458 Fjellstrand

OBS! Aurora Steinerbarnehage legger ned driften fra 01.08.2023

Tlf: 99 01 58 09
E-post: lo-roeed@online.no

E-post: aurora@steinerbarnehage.no

Hjemmeside: http://www.aurorabarn.no

Kontaktperson: Bjørg Lobben Røed

Privat barnehage


Bergersletta 125
1450 Nesoddtangen
Tlf: 66 96 04 36
E-post: bergerkollektivet@gmail.com
Hjemmeside: http://bergerkollektivet.barnehage.no/

Kontaktperson: Janina Lund

 

 

Privat barnehage
Bleksliveien 208
1458 Fjellstrand
Tlf: 66 91 06 92
E-post: styrer@ellingstadbhg.no
Hjemmeside: www.ellingstad.barnehage.no

Kontaktperson: Runa Kjensli

 

OBS! Ellingstad barnehage avvikler driften 1.8.2023

Privat barnehage
Tajbråtveien 15
1454 Fagerstrand


Tlf:                 91339533
E-post:           dl.fagerskog@bhg.no
Hjemmeside: http://fus.no/fagerskog

Kontaktperson: Lena Slåttland

Privat barnehage
Fjordvangen 36
1459 Nesodden
Tlf: 66 96 32 04
E-post: fj-barn@online.no
Hjemmeside: http://www.fjordvangen.no/

Kontaktperson: Maria Ormseth

 

Privat barnehage
Hakkespettlia 8
1459 Nesoddtangen
Tlf: 66 96 08 24


E-post: post@hellvik-barnehage.no
Hjemmeside: https://hellvik.barnehage.no 

Kontaktperson: Silje Nordberg
          

Privat barnehage

Postadresse: Gneisveien 31
1454 Fagerstrand
Eier: Else Marie F. Wennersgaard, tlf. 974 38 034

 

Tlf. til barnehagen: 974 38 034
E-post: elsemarie@lilleengenbarnehage.no

 

 

 


 

 

Privat barnehage
Munkefaret 12, 

1450 Nesoddtangen

Tlf: 66 91 30 96 / 947 97 991
E-post: blabarstien@laringsverkstedet.no

Hjemmeside:

 

 

 

Barnehagen avvikler driften 1. august 2023.

 

 

Ønsker du informasjon om barnehagen ta kontakt pr. epost eller telefon:

Epost: barnehage@nesoddenmontessori.no

Telefon: 95247018

Adresse: 1454 Fagerstrand.

Kontaktperson:Styrer/pedagogisk leder Kristine Kjelaas

 

 

 

Privat barnehage
Fjellveien 31
1458 Fjellstrand
Tlf: 984 50 862


E-post: post@salamanderskogenbarnehage.no
Hjemmeside: www.salamanderskogen.barnehage.no

Kontaktperson: Helene Ekensteen

 

Privat barnehage


Adresse: Støps vei 31,  1450 Nesoddtangen
Tlf: 66 91 24 53
E-post: solsikken@steinerbarnehage.no
Hjemmeside: www.solsikkene.no

Kontaktperson: Gro Austad/Tone Blindheim