Om Vestsiden barnehage

Har du spørsmål om korona?

Spørsmål til den enkelte barnehage rettes til styrer Lennart Iversen tlf. 41906777
For generelle spørsmål om korona og barnehage- og skoledrift, ring 940 14 401 
Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.

 

Om barnehagen

Vestsiden barnehage ligger i Myrlia på Alvern. I våre nærmeste omgivelser finner en store områder med tett bebyggelse, Alværn ungdomsskole og samtidig kort veg til skog og mark og til stranden.

Åpningstider

Barnehagen har åpent hverdager fra 7.00 - 17.00.                 

Barnehagen har stengt lørdager og alle helligdager. Julaften i romjulen, nyttårsaften og 3 dager i påskeuken er ikke helligdager, men barnehagen har stengt

Barna skal ha fire ukers ferie utover ordinære helligdager, tre uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie og en uke som tas i forbindelse med jul og påske.

Beliggenhet

Adresse:
Vestsiden barnehage
Myrlia 2       
1453 Bjørnemyr
Tlf: 66 91 11 83
E-post: vestsiden.barnehage@nesodden.kommune.no

 

Avdelinger

Avdelinger

Vestsiden har opptil 45 barn fordelt på tre avdelinger:

 

Huskestua 

Huskestua er en småbarnsavdeling med 9 barn i alder 1-3 år. Det er tre ansatte, en pedagogisk leder, en barnehagelærer og en barne- og ungdomsarbeider.

Trygghet, forutsigbarhet, vennskap, utforskning og glede er stikkord for Huskestua. Barna er i en rivende utvikling språklig og kommunikativt og fysisk-motorisk. De blir kjent med egne og andres følelser og leken går gjennom ulike faser. De ansatte er tett på barnas utvikling på alle områder. 

Avdelingen er delt opp i et stort rom og to mindre rom, samt bad og gang. Det er et eget tilpasset og inngjerdet uteområde tilhørende Huskestua

Periodeplan lages for to måneder av gangen og legges på MyKid (nettportal for foresatte).

 

Kråkereiret og Trollstua

Kråkereiret og Trollstua er avdelinger bestående av tre ansatte og 18 barn i aldersgruppen 2 -6 år. Avdelingene samarbeider tett og vi har derfor laget felles periodeplan. Førskolebarna (skolestarterne) har også felles aktiviteter hver uke. 

På storebarnsavdelingene er det også en fast dagsrytme, men barna her tåler at vi avviker fra denne i større grad enn på Huskestua. Vennskap, trygghet, glede og lek er imidlertid like viktig her. Vi ønsker å støtte barnas utforskertrang, språk, sosiale kompetanse og glede over og respekt for naturen. 

Periodeplan lages for to måneder av gangen og legges på MyKid (nettportal for foresatte)

Avdelingene er delt opp i et stort rom og to mindre rom, samt bad og gang. Kråkereiret og Trollstua deler uteområde.

Vi har alltid en uteperiode i løpet av dagen, er det fint vær så er vi som regel ute hele dagen. Vi har også turdag en dag i uken som går til en våre faste turplasser i skogen.

Kontakt

Adresse

Vestsiden barnehage
Myrlia 2
1453 BJØRNEMYR    

 

Kontakt

Telefon:  66 91 11 83

Styrer: Lennart Iversen
Telefon styrer: 41 90 67 77
E-post: lennart.iversen@nesodden.kommune.no

Planer og satsningsområder

 

Årsplan for Vestsiden barnehage 2022/2023 (PDF, 931 kB)

 
I det største og mest omfattende forskningsprosjektet på kvalitet i barnehagen i Norge (GoBaN) trekkes områdene språk og sosial kompetanse frem som særlig viktige områder å fokusere på i barnehagen. Nesodden kommune har derfor siden 2019 valgt å ha disse to satsningsområdene i sine barnehager. 
I 2020 ble Livsmestring og helse lagt til som satsningsområde. Det ble samme år søkt om støtte fra fylkeskommunen om tilskudd til regional kompetanseutvikling (ReKomp). Dette ble innvilget for inneværende barnehageår. 
SU/FAU

SU/FAU Vestsiden barnehage 2022/2023

FAU er foreldrenes talerør inn i barnehagen og tar stadig opp ting på vegne av foreldrene med oss. De har også ansvar for dugnad, førjulshygge på uteplassen og sommerfest/avslutning. Leder for FAU stiller også i samarbeidsutvalget sammen med SU-representanten og taler foreldrenes sak overfor eier.

Fordeling av verv i FAU:

 

Kjersti Gravem Dahl - Leder/SU-representant

Jeanett Johansson - Nestleder/SU-representant

Jarle Næss - Kasserer

Trong Le

Ingrid Athene Schjølberg

Mathias Marki

 

FAU har også egen postkasse i hver garderobe. De setter stor pris på innspill fra foreldrene. De har også et eget informasjonsskriv som deles ut hvert år til alle foreldre.

 

Politisk representant til SU er fra november 2019 Tine Richardsen (H).

Lover og vedtekter