Om Sunnhagen barnehage

 

Om oss:
 

Sunnhagen barnehage har 3 avdelinger

1 småbarnsavdeling, 12 barn i alderen 1-3 år
1 aldersblandet avdeling, 16 barn i alderen 2-6 år
1 aldersblandet avdeling, 16 barn i alderen 2-6 år

 

Barnehagens visjon - Lek, vennskap og språkglede med inspirerende voksne til stede

Visjonen vår beskriver noe av det viktigste barna opplever i barnehagen. Lek og sosiale relasjoner. Barn lærer mye av å leke og kommunisere med hverandre, men leken er først og fremst forbundet med glede. Personalet skaper gode rammer for lek ved blant annet å skape et inspirerende miljø og ved å hjelpe barna med å bygge relasjoner og bruke språket aktivt i samspillet. 

 

Satsningsområder

Livsmestring og helse gjennom gode ferdigheter i kommunikasjon og sosialt samspill. Dette er et felles satsningsområde for de kommunale barnehagene. 

Det er en klar sammenheng mellom barns språklige- og sosiale kompetanse og hvordan de lykkes senere i livet. Positive opplevelser sammen med tilstedeværende voksne og barn fremmer trivsel og livsglede her og nå. Det kan også bidra til at barna får erfaringer som gjør at de lettere tåler opp og nedturer.

Fra 2019- 2020 hadde barnehagen satsning på språkutvikling og sosial kompetanse. Dette videreføres, men nå med et overordnet fokus på livsmestring og helse.

De kommunale barnehagene har inngått et samarbeid med Regional Ordning for Kompetanseutvikling (Rekomp). Personalets kunnskap skal videreutvikles. Barnehagen har i samarbeid med Rekomp valgt pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmåte for videreutvikling av egen praksis. Pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmåte åpner for kritisk refleksjon over egen praksis der målet er å videreutvikle personalets syn på barn, læring og på kunnskap.

 

Overgang barnehage skole:

Vi legger til rette for en trygg og god overgang mellom barnehage og skole. Det er et godt samarbeid mellom barnehagene i skolekretsene og skolene.

Vi følger programmet "fra barnehage til skole". Det er til sammen 5 skolebesøk. Her møtes de barna fra de ulike barnehagene på Nesodden som skal begynne på skolen.
 

Beliggenhet

Sunnhagen barnehage
Håkonskastet 29
1453 Bjørnemyr
Tlf: 66 96 62 05
jenny.elverum.grini@nesodden.kommune.no

 

 

 

Avdelinger

Sunnhagen barnehage har 3 avdelinger

Bamsebo - 12 barn, 1-3 år.

 

Kråkereiret - 16 barn, 2-6 år.

 

Gjøkebo - 16 barn, 2-6 år.

 

 

 

  

Kontakt

Adresse:

Sunnhagen barnehage:
Håkonskastet 29
1453 Bjørnemyr

 


Kontakt

Sunnhagen barnehage tlf. 66966205/ 92052721

Styrer: Jenny Elverum Grini 
 

 

Avdelinger og telefon - Sunnhagen barnehage

Avdelinger og telefon - Sunnhagen barnehage
Telefon Antall Alder Avdeling
456 15 682 12 1-3 Bamsebo
456 15 197 16 2-6 Gjøkebo
456 15 826 16 2-6 Kråkereiret

Planer

Språk og sosial kompetanse har de siste årene vært satsningsområder for de kommunale barnehagene på Nesodden. Dette videreføres, men nå med et overordnet fokus på livsmestring og helse. For å videreutvikle egen praksis har barnehagene et samarbeid med Regional Ordning for Kompetanseutvikling (Rekomp). 

 

 

 

SU

Jft. Barnehageloven § 4 tredje ledd. "Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert."

 

Jfr Barnehageloven § 4 andre ledd. "Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø."

 

SU-2021/2022:

Foreldrerepresentant: Jennie Haven Berg 

Foreldrerepresentant: Caroline Einerkjær

Personalrepresentant: Rita Sandnes

Personalrepresentant: Nina M Solbakken

Eierrepresentant: Silja Solem (nøytral)

Personalrepresentant: Jenny Elverum Grini, virksomhetsleder

 

 

Lover og vedtekter