Om Oksval barnehage

Oksval barnehage

Spørsmål til barnehagen kan rettes til styrer Marit Torbjørnsen på epost: marit.beathe.bergem.thorbjornsen@nesodden.kommune.no eller ring barnehagen på telefon: 66 96 61 70

 


Barnehagen eies og drives av Nesodden kommune
Byggeår : 1984.
Antall avdelinger: 3
Antall plasser: 45
Plasser over tre år : 36
Plasser under tre år : 9
Barnehagen er tegnet av arkitektene Salvesen og Adams.


Vi har barn i alderen 1- 6 år på alle avdelingene. I år er det 14 barn på Bamsebo go Blåbærtua og 15 barn på Tussebo. Barnehagen ligger sentralt i Tangenområdet, nært til boligområdet Blåbærstien, skolene og skogen. Kommunen vil, så langt det er mulig, forsøke å imøtekomme søkernes ønske. Tildeling av plass i kommunale barnehager foretas i henhold til vedtekter for kommunale barnehager § 4 Opptak av barn og § 5 Opptakskriterier.

 

Åpningstider

Kl. 07.00 - 17.00.
Barnehagen er stengt i forbindelse med jul og påske. I de tre siste ukene i juli holder vi felles sommerstengt i uke 28-30 sammen med de andre kommunale barnehagene.

 

Ferie

Alle barn skal ha fire uker ferie.

Vedtekter i Nesodden kommune § 8 gjelder åpningstider og ferie.

 

Planleggingsdager 2021/2022

 

Mandag 16. august

Onsdag 17. november

Mandag 3. januar

Fredag 18. mars 

Fredag 3. juni

 

Barnehagen er stengt disse dagene.

Beliggenhet

Oksval barnehage
Tangen Terrasse 71   
1450 Nesoddtangen

Tlf: 66 96 61 70

Styrer tlf 98153622
E-post: anne.heen@nesodden.kommune.no eller oksval.barnehage@nesodden.kommune.no

 

Kontakt

Styrer i Oksval barnehage er Anne Heen

Kontakt info styrer: telefon 981 53 622, epost: anne.heen@nesodden.kommune.no

Hovednummer til Oksval barnehage er tlf: 66 96 61 70

E-post: oksval.barnehage@nesodden.kommune.no

Avdelinger og telefon - Oksval barnehage

Avdelinger og telefon - Oksval barnehage
Avdeling Alder Antall Telefon
Blåbærtua 1 - 6 år 15 barn 91649401
Tussebo 1 - 6 år 15 barn 91694962
Bamsebo 1 - 6 år 15 barn 41601423
Viktige datoer

Vktige datoer 2021-2022 (JPG, 220 kB)Viktige datoer AH   VIktige datoer barnehageåret 2021-2022   

Planer

Årsplan 2021-2022
Oksval barnehage 30 år

Periodeplanen er felles for alle avdelingene. Vi arbeider med de fellesområdene som er satt opp, men også er det rom og tid til å fordype seg i enkelte områder eller andre temaer som kan bli aktualisert gjennom barna.

 

Årsplan for Oksval barnehage 2021-2022 (PDF, 763 kB)

 

Alle avdelingene har egne ukeplaner og gjennomføringen av planen vil variere litt fra avdeling til avdeling, alt etter barnegruppens behov.

Tradisjoner og årstidens skiftninger vil også ha sin plass.

 

Visjon

Sammen i undring, latter, lek og læring

 

Satsingsområde

Språk, tekst og kommunikasjon
Kunst, kultur og kreativitet

 

SU/FAU

Barnehagens samarbeidsutvalg

Eiers representant: Marie Alveberg (SV)

Foreldrerepresentant: Nina Mortvedt og Lina Wulff Flogstad 

Ansattes representant: Marianne Skar og Bayan Amin

Sekretær: Anne Heen


Barnehagens foreldreutvalg

Blåbærtua: Nina Mortvedt og Ragna Bley

Tussebo: Nora Aartun og Silje Krabbe

Bamsebo: Lina Flogstad og Lene Beck

Lover og vedtekter

 

 

 

 

.