Om Munkestien barnehage

Munkestien barnehage er en kommunal barnehage med 7 avdelinger, fordelt på 2 bygg, for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen holder til på Skoklefall, med  Steinerskolen som nærmeste nabo. Naturen rundt er variert og spennende med gammel skog og turområder. Vi bruker skogen aktivt som læringsarena.

I Munkestien Sør har vi tre avdelinger:

 

I Munkestien Nord har vi fire avdelinger:    

 

Åpningstider

Kl.07.00-17.00

Barnehagen holder stengt julaften, i romjulen, nyttårsaften og 3 dager i forbindelse med påsken

 

Barnehagen er stengt uke 28, 29 og 30

 

Planleggingsdager 2022-2023 :

De kommunale barnehagene har 5 planleggingsdager hvert barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt : 

 - 29. august 2022

- 16. november 2022

- 17. mars 2023

- 19. mai 2023

- 9. juni 2023

 

Beliggenhet

Adresse:
Munkestien barnehage  
Hellvikskogvei 2     
1450 Nesoddtangen
Tlf: 66 96 61 60
E-post: karianne.thorsby.krange@nesoddden.kommune.no

Virksomhetsleder: Karianne Thorsby Krange

 

Avdelinger

Avdelinger i Munkestien barnehage

Avdelinger i Munkestien barnehage
Avdeling Alder Antall Telefon
Urtehaven 1-2 år 9 barn 66 96 61 60
Roserommet 2-4 år 12 barn 66 96 61 60
Slottet 3-6 år 18 barn 66 96 61 60
Blå avdeling 1-3 år 9 barn 66 96 61 60
Gul avdeling 2-6 år 18 barn 66 96 61 60
Grønn avdeling 1-3 år 12 barn 66 96 61 60
Rød avdeling 2-6 år 18 barn 66 96 61 60

Kontakt

Virksomhetsleder/styrer: Karianne Thorsby Krange, pr. 1.8.21

Assisterende styrer: Benedikte Bølling

Tlf: 66 96 61 60

 

Avdelinger i Munkestien barnehage

Avdelinger i Munkestien barnehage
Avdeling Alder Antall Telefon
Urtehaven 1-2 år 9 barn 66 96 61 60
Roserommet 2-4 år 12 barn 66 96 61 60
Slottet 3-6 år 18 barn 66 96 61 60
Blå avdeling 1-3 år 9 barn 66 96 61 60
Gul avdeling 2-6 år 18 barn 66 96 61 60
Grønn avdeling 1-3 år 12 barn 66 96 61 60
Rød avdeling 2-6 år 18 barn 66 96 61 60

 

Planer

Munkestien barnehage- sammen i utvikling!

 

Satsningsområder 2021-2022

De kommunale barnehagene på Nesodden har livsmestring og helse gjennom gode ferdigheter i språk og sosial kompetanse som satsningsområdet

Forskning, både norsk og internasjonal, viser en sammenheng mellom barns språklige og sosiale kompetanse og hvordan de senere lykkes lykkes i livet. Det er stor enighet om at personalets kompetanse er avgjørende for høy kvalitet i barnehagene, og må derfor hele tiden styrkes. Denne kunnskapen anvendes i arbeidet med barna og sikrer at barn som trenger særskilt støtte fanges opp på et tidlig tidspunkt.

 

Årsplan (PDF, 634 kB)

 

 

 

 

 

 

FAU/SU

Samarbeidsutvalg- Munkestien barnehage

FAU representerer alle foreldrene (Foreldrerådet) i barnehagen.
2 av disse sitter i Samarbeidsutvalget (SU) sammen med 2 ansatte-representanter.

 

FAU-representanter  barnehageåret 2022-2023:

Roserommet: Julia Ingebrigtsen

Roserommet vara: 

 

Urtehagen: Camilla Medina

Urtehagen vara: Helene Spørck Sundt Hoel

 

Slottet: Kommer 

Slottet vara: Kommer

 

Gul: Vegar Bråthen
Gul vara: Nina Helland Sortland

 

Rød: Marcus Knudsen
Rød vara: Stian Eide

 

Blå: Anja Kohfeldt
Blå vara: Maria Støylen

 

SU Samarbeidsutvalget, skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av to representanter fra foreldrene, to fra personalet og en fra eier. Styrer er sekretær. SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som vedrører barnehagens innhold og virksomhet bl.a. saker som budsjett, driftsendringer, årsplan.

Det holdes møter etter behov, ca 2-3 pr. år.

 

SU-representanter barnehageåret 2021-2022:

Sør: Ingrid Ovedie Volden

Nord: Anja Kohfeldt

Vara: Audun Herning

Politiker/Eier repr.: Helene Spørck Sundt Hoel (MDG)

Ansatte: Malin Gjetanger

               Camilla Gudmundsen

Styrer: Karianne Thorsby Krange (sekretær)

Lover og vedtekter