Om Heia barnehage

 
Heia barnehage ble bygget i 2012 og har flotte moderne lokaler. Inne har vi blant annet en godt utstyrt gymsal, og sanserom. Uteområdet er stort med variert terreng, trær og gressplener. Barnehagen ligger i skogkanten med kort tilgang til skog og turløyper. 
 

Åpningstider og viktige datoer

Barnehagen har åpent hverdager fra 07.00-17.00 Barnehagen holder stengt helligdager, julaften, romjul, nyttårsaften og mandag til og med onsdag i påskeuken.


Plandager

Barnehagen har fem plandager i løpet av året. Tre av disse avvikles sammen med skolens plandager. Barnehagen er stengt for barna på plandagene.


Plandager 2021-2022:
30. og 31. august
17. november
18. mars
27. mai             


Ferie

Barna skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker skal avvikles sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. En av de kommunale barnehagene har sommeråpent de tre siste ukene i juli, mens de andre barnehagene har stengt.


Viktige datoer for barnehageåret 21/22

 • 24. oktober: FN-dagen - hver avdeling markerer på sin måte. Det holdes en fellessamling for store barn og en for småbarn.
 • 13. desember: Luciafeiring - "storebarna" går i tog ute i barnehagen. De yngste ser på toget og markerer på sin avdeling.
 • 17. desember: Nissefest 
 • 6. februar: Samenes nasjonaldag
 • Uke 9: Vinterfestival (hvis det er nok snø)
 • Vinteraktivitetsdag
 • 28. februar: Karneval
 • 31. mars: Påskefrokost - fellessamling, verdens vakreste egg (de voksne spiller for barna)
 • 13. mai: vi feirer nasjonaldagen
 • 15. juni: Sommerfest for de største barna - arrangeres av FAU sammen med barnehagen.
 • 16. juni: Sommerfest for de minste barna - arrangeres av FAU sammen med barnehagen.

                                                                    

Planer og satsningsområder

Satsningsområder for de kommunale barnehagene er livsmestring og helse gjennom gode ferdigheter i kommunikasjon og sosialt samspill

Oppvekstplanen for Nesodden kommune tar for seg viktige elementer som skal være til stede i barns læringsmiljø. Her blir det vektlagt at barnehagen skal legge til rette for at barna opplever utvikling , læring og fremgang gjennom varierte arbeidsmetoder tilpasset barnets alder. Språk og sosial kompetanse skal stimuleres og utvikles.

 

Visjon for Heia barnehage: Helt unike og vilt optimistiske

Heia sin visjon er «Helt unike og vilt optimistiske». Vi vil at barna skal oppleve å være «superhelter» i eget og andres liv. Dette betyr at de utvikler evnen til å stå opp for seg selv og andre. En «superhelt» inkluderer, hjelper, viser empati og deler.

Vi har en løsningsfokusert tilnærming (LØFT) til arbeidet og metoden brukes i arbeid med barna, personalet og i foreldresamarbeid. For oss handler LØFT om at vi som voksne hele tiden skal være på utkikk etter barns mestring og fremskritt. Vi i Heia barnehage ønsker å skape et rom der barn får sjansen til å utvikle den beste versjonen av seg selv.

Løsningsfokusert tilnærming

 • setter barnet i sentrum
 • fokuserer på barns mestring
 • skaper grunnlag for refleksjon og læring
 • fører til bedre relasjoner og sosiale ferdigheter 


Å ha en god relasjon til seg selv er avgjørende for et godt liv. At barnet kan være seg selv og får plass til den det er. For å kunne ha dette, trenger barn en god balanse av god selvtillit og god selvfølelse. Begge områdene påvirker oss mennesker i stor grad hver eneste dag. Selvfølelse handler om hvordan det føles å være oss innvendig. God selvtillit innebærer å ha tillit til egne ferdigheter, som er essensielt for å lykkes med det som er viktig for deg.

Selvtillit er viktig fordi du trenger troen på at du kan klare ting. Du trenger tro på at du kan mestre noe bedre, for eksempel når du skal lære nye ting. Selvfølelse er viktig for å ha det bra med seg selv, for å skape gode relasjoner med andre og være trygg i ulike situasjoner. Rett og slett at du er god nok som den du er.

Vår visjon gjenspeiler dette. Vi vil med vårt pedagogiske arbeid legge til rette for at barna går ut av vår barnehage med god selvtillit og god selvfølelse, samtidig som de har utviklet og bevart sin unike egenart. Da kan de gå videre i livet med en optimistisk holdning og være godt rustet for sitt videre liv.

 
 

 

Avdelinger

Heia barnehage har 8 avdelinger med til sammen 156 barn.


Jupiter

Avdelingen har 14 barn i alderen 1-3 år.

Ansatte;
Pedagogisk leder Tina Johannessen
Barnehagelærer Hilde Merete Solli
Assistenter Isabel Cabot og Jorunn Grytte
Telefon: 66 96 60 87

 

Pluto

Avdelingen har 14 barn i alderen 1-3 år.

Ansatte:
Pedagogisk leder Christine Ness
Barnehagelærer Lena Arnesen
Assistenter Sine Sørensen, Oliver Harbord
Telefon: 66 96 60 82

 

Neptun

Avdelingen har 14 barn i alderen 1-3 år.

Ansatte:
Pedagogiske ledere Aneth Bøe
Barnehagelærer Lisa Franke Evensen
Assistenter Anne Cathrine Hovde Sletner, Mayuun  Mohammad og Christiane Pevik
Telefon: 66 96 60 85

 

Mars

Avdelingen har 14 barn i alderen 1-3 år.

Ansatte:
Pedagogisk leder Thale Kvalø
Barnehagelærere Hannah Grønvold
Assistenter Håkon B. Myhr, Maleka sadiq, Monika Man
Telefon: 66 96 60 88


Uranus

Avdelingen har 24 barn i alderen 3-6 år.

Ansatte:
Pedagogisk leder Kaja Rishovd
Barnehagelærer Zana Islami
Assistenter Anja Adam og Hege dalen

Telefon: 66 96 60 81

 

Merkur

Avdelingen har 24 barn i alderen 3-5 år.

Ansatte:
Pedagogisk leder Mai-Liss Evensen
Barnehagelærer Monika Zurawska
Assistenter Laura Cucu og Tommy Larsen
Telefon: 66 96 60 84

 

Saturn

Avdelingen har 24 barn i alderen 3-5 år.

Ansatte:
Pedagogisk leder Aud Folchersahm
Barnehagelærer Kate Kristoffersen
Assistenter Hege Villadsen og Arne Løining
Telefon: 66 96 60 86

 

Venus

Avdelingen har 24 barn i alderen 3-6 år.

Ansatte:
Pedagogiske leder Camilla Eilertsen
Barnehagelærer Jørgen Sundquist
Assistent Angela Burlacu 
Støttepedagog Ilze Esitehr
Telefon: 66 96 60 83

 

FAU/SU

Nytt SU og FAU velges på foreldremøte hver høst.
 

 

Beliggenhet

Adresse: Kapellveien 20, 1450 Nesoddtangen
 

 

 

Kontakt oss

Telefon66 96 60 80
E-post: Rune Holmedal, styrer