Om Fagerstrand barnehage

 

 

Utelekeplassen | Fotograf: Siri Lindseth
 

Har du spørsmål om korona?
Spørsmål til den enkelte barnehage rettes til styrer.
Siri Askildsen Lindseth tlf. 47263522


For generelle spørsmål vedrørende Korona om barnehage- og skoledrift: tlf. 940 14 401 
Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.

 

 

Visjon

Lek, læring og latter i et inkluderende og trygt miljø.


Fagerstrand barnehage er en 6-avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år.

I 2020-2021 har vi 4 avdelinger med 18 barn i alderen 3-6 år og 2 avdelinger med 12 barn i alderen 0-3 år.

 

Barnehagen ligger flott til i skogkanten og med kort vei til sjøen. Vi er opptatt av å gi barn gode opplevelser og mestringsglede i naturen.  

Barnehagen har stort  og variert uteområde med lavvo med bålplass i skogen rett innenfor gjerdet.  Vi er opptatt av et sunt kosthold og dyrker grønnsaker, bær og urter i egen kjøkkenhage.

Vi har bibliotek, formingsrom, forskerrom og stort fellesrom tilrettelagt for bevegelse, drama- og musikksamlinger.

 

Åpningstider

Åpningstiden er kl. 07.00-17.00.

Barnehagen holder stengt i romjulen og de tre dagene før påske.
De tre siste ukene i juli, dvs uke 28, 29 og 30, er alle de kommunale barnehagene stengt.

Plandager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Plandager 2020-2021 er:
14. og 17. august, 30. oktober, 14. mai og 4. juni.

Barnehagen er da stengt.

Beliggenhet

Adresse:
Fagerstrand barnehage
Skogåsveien 75    
1454 Fagerstrand
66 96 60 21
E-post: fagerstrand.barnehage@nesodden.kommune.no

 

Barnehagen ligger i skogen med variert flott naturtomt og vi har lavvo med bålplass i skogen innenfor gjerdet. Terrenget er både flatt og kupert og gir utfordringer til barn i alle aldre.
Det er kort vei til stranda, og storbarnsavdelingene drar på tur dit gjennom hele året.

 

Vår nærmeste nabo er Bakkeløkka ungdomsskole, og vi låner av og til Bakkeløkkahallen til gym. Like ved ligger Fagerstrand nærsenter med butikker.

 

Kontakt

Fagerstrand barnehage telefon: 66 96 60 20

Styrer: Siri Lindseth  tlf. 472 63 522
E-post: siri.lindseth@nesodden.kommune.no

Assisterende styrer: Ida Holte, tlf. 917 96 099
Epost: ida.holte@nesodden.kommune.no

 

Mykid

Barnehagen har tatt i bruk Mykid, en informasjonsportal mellom barnehage og foreldre. Alle har fått tilsendt skjema for samtykke til bruk. Vi legger barna inn etter hvert som vi får samtykke fra dere.

Dere logger dere på ved hjelp av mobilnummeret. Første gang må dere klikke på Send passord. Dette vil bli sendt dere på SMS.

På Mykid finner dere uke- og månedsplaner for avdelingen, ukebrev, bilder etc. Alt er passordbeskyttet.

Dere kan selv gå inn og redigere kontaktinformasjon.

Link til Mykid: https://mykid.no/

Viktige datoer

Barnehagen har faste tradisjoner som vi ønsker å  ta vare på. 
Tradisjoner er viktig. Det bidrar til å skape felles kultur og tilhørighet.

Tradisjonene for neste barnehageår fastsettes på plandagene i august.

 •  Plandag 14 og 17. august
 •  Nasjonal brannvernuke i uke 36
 •  Høstsuppe med foresatte i september/oktober 
 •  Foreldremøte  -  september
 •  Plandag 30. oktober
 •  Trafikk-uke i uke 44
 •  Luciamarkering: 13. desember
 •  Nissefest for barna . desember
 •  Julebord for barn og personale . desember
 •  Solsnu, vi markerer at det går mot lysere tider: . desember
 •  Markering av samefolkets dag: 6. februar
 •  Karneval storebarna ... februar
 •  Fargefest småbarn ... februar
 •  Ski og Akedag : dato fastsettes etter vær og føreforholdene i januar/februar
 •  Verdens bokdag 23. april
 •  Dugnad med foresatte: 
 •  Plandag 14. mai
 •  Plandag 4. juni 
 •  Sommerfest storebarna med foresatte . juni
 •  Sommerfest småbarna med foresatte . juni
Planer

Visjon:
LEK, LÆRING, LATTER I ET INKLUDERENDE OG TRYGT MILJØ!

 

Satsings- og fokusområder i Fagerstrand barnehage

 

 •  Språk
 •  Sosial kompetanse
 •  Livsmestring og helse

 

 

Barnehagens planer

Årsplan (PDF, 535 kB)
Plan for de eldste - Megagjengen (PDF, 189 kB)

 

FAU/SU

FAU-REPRESENTANTER 2017/2018

 • Firkløver: Andrea Risting, vara: Ingrid O. storvand
 • Smørblomst:Hege Karoline Kristiansen, vara: Hilde-Cathrine Rønning
 • Ringblomst: Catharina de Bruyn Sandnes, vara: Trude H. Kristoffersen
 • Blåklokke: Marianne Solvik, vara: Heidi Grorud
 • Løvetann: Theresa harbosen, vara: Therese Danielsen
 • Prestekrage: Christina Hilton, vara:

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ, og skal sikre samarbeidet mellom hjem og barnehage. SU består av to foreldre representanter og to personalrepresentanter. Foreldre representantene velges fra Fau. Styrer er sekretær.
SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens drift. Forslag til årsbudsjett, virkosmhetsplan og årsplan legges frem for SU.
  

SU-REPRESENTANTER 2017/2018


Foresatte representanter: Ingrid Storvand og Catharina De Bruyn Sandnes

Personalrepresentanter:    Lene Fossum og Gry Fredheim

Eierrepresentant:               Christian Sundelin (H) (vara: Sander Donjem (H))

Sekretær:                           Siri Lindseth

 

 Det ble i juni 2010 opprettet et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager. Les mer på fug.no.

 

 Det er opprettet et nytt nettsted for foreldre med barn i barnehage, fubhg.no.

Lover og regelverk

 

Fokusområder 2020-2021


Livsmestring og helse gjennom gode ferdigheter i kommunikasjon og sosialt samspill.