Om Eplehagen barnehage

I forbindelse med barnehageopptaket for høsten 2023 ønsker vi å ha besøksdag. Her vil dere få en omvisning, informasjon om Eplehagen barnehage og mulighet til å stille spørsmål. Vi har satt av to ulike datoer. Den første er 9. februar kl. 10.00-11.00 og den andre 17. februar kl. 12.30-13.30. Møt opp utenfor avdeling Gresshoppa, så møter vi dere der. Vel møtt!

 

Om barnehagen

Eplehagen barnehage ligger som nærmeste nabo til Fjellstrand skole, i den gamle eplehagen. Uteområdet er stort og variert med mange lekemuligheter for barn, og mye rom for utforskning. Vi flyttet inn i helt nye lokaler i oktober 2022.

 

Barnehagen er bygget med fem avdelinger, tre storbarnsavdelinger og to småbarnsavdelinger. Barnehageåret 2022-2023 er det fire avdelinger som har åpnet med totalt 65 barn. Vi ser leken som svært betydningsfull i forhold til å utvikle seg godt som barn. Språk og lek står sentralt i vårt arbeid. I årsplanen vår kan du lese mer om våre mål, satsingsområder, og hvordan vi arbeider for å fremme barns utvikling og trivsel.

Barnehagens åpningstider

Eplehagen barnehage holder åpent fra 07:00 til 17:00, mandag til fredag.
Barnehagen har stengt alle helligdager samt julaften, romjulen, nyttårsaften og påskeuken.

Barna skal ha 4 ukers ferie utover ordinære helligdager. 3 uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie, og en uke som tas i forbindelse med jul og påske.

 

Eplehagen barnehage har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Da er barnehagen stengt.  

Beliggenhet

Vi holder til i vår nye flotte barnehage på Fjellstrand. Vi flyttet inn i nye lokaler i oktober 2022. Adressen er Fjellveien 30. 

 

Postadresse:
Eplehagen barnehage
Fjellveien 30, 
1458 Fjellstrand 

 

Kontakt oss

Styrer:

Maria Bergitte Holmenes Gangvik

E-post:  maria.gangvik@nesodden.kommune.no

Kontakt barnehagen:
Hovednummer til Eplehagen barnehage: 66963600

Adresse:
Fjellveien 30, 1458 Fjellstrand


Avdelinger:

  • Marihøna 1-3 år
  • Tusenbein 1-3 år
  • Humla 2-6 år
  • Sommerfugl 3-6 år 
  • Gresshoppa: avdeling som ikke har åpnet ennå. 

Søke barnehageplass? Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om barnehagen vår.

Humleprosjektet

Bekymringen for humler og biers massedød har blitt verdensomspennende, og vi lurte på hva vi kunne gjøre for å gi våre mest robuste pollinerere, nemlig humlen, bedre levevilkår i vår bygd. Fjellstrand skole, inkludert Eplehagen barnehage, skal gjennom kunnskap om humlen, også få kunnskap om, og handlingskompetanse for bærekraftig utvikling, og hva den enkelte kan gjøre for å fremme humlenes levevilkår.                

 

http://www.natursekken.no/c2000610/prosjektbeskrivelse.html?tid=2132462    

Planer og satsningsområder
Nesodden kommunale barnehager samarbeider om felles satsing på språk og sosial kompetanse. Nyere forskning viser at barns utvikling av språk- og kommunikasjonsferdigheter og sosial kompetanse er vesentlig for livslang læring og mestring sosialt og faglig. Å mestre språk og sosialt samspill er vesentlig for å oppleve god livsmestring og helse. 

Fra august 2020 er barnehagene med i Regional ordning for kompetanseutvikling (ReKomp) og får veiledning og oppfølging på området livsmestring og helse fra Høyskolen i Østfold.
 
Eplehagen barnehage har et felles tema barnehageåret 2022-2023; insekter i en eplehage. Temaet skaper en felles referanseramme for barna som er et godt grunnlag for samspill og språkarbeid på avdelingene.
 
Vi samarbeider rett med Fjellstrand skole og de andre private barnehagene på Fjellstrand når det gjelder overgang barnehage-skole. Vi følger blant annet matematikkprosjektet «Fra eldst til yngst» utarbeidet i samarbeid mellom Fjellstrands barnehager og Fjellstrand skole.
 
 

 

 

Artikkelliste