Om Eplehagen barnehage

Har du spørsmål om korona?

Spørsmål til den enkelte barnehage rettes til styrer Maria Gangvik tlf. 66963600
For generelle spørsmål om korona og barnehage- og skoledrift, ring 940 14 401 
Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.

 

Om barnehagen

Eplehagen barnehage ligger på vestsiden av Fjellstrand skole i midlertidige lokaler. I tillegg har barnehagen en avdeling på Fjellstrand grendehus. Barnehagen har nå til sammen 37 plasser for barn mellom 1-6 år. Eplehagen barnehage skal flytte inn i nye flotte lokaler i august 2022. Den nye barnehagen vil ligge som nærmeste nabo til Fjellstrand skole, i den gamle eplehagen. Uteområdet er stort og variert med mange lekemuligheter for barn, og mye rom for utforskning. Barnehagen bygges som en fem avdelings barnehage med to småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger. Barnehagen skal stå ferdig en gang mellom 1-15 august 2022.  

Her kan du se tegning av ny barnehage:  (PDF, 226 kB)

Informasjon om oppstart og tilvenning i Eplehagen barnehage høsten 2022 (PDF, 102 kB)

 

Vi ser leken som svært betydningsfull i forhold til å utvikle seg godt som barn. Språk og lek står sentralt i vårt arbeid. I årsplanen vår kan du lese mer om våre mål, satsingsområder, og hvordan vi arbeider for å fremme barns utvikling og trivsel.

Barnehagens åpningstider

Eplehagen barnehage holder åpent fra 07:00 til 17:00, mandag til fredag.
Barnehagen har stengt alle helligdager samt julaften, romjulen, nyttårsaften og påskeuken.

Barna skal ha 4 ukers ferie utover ordinære helligdager. 3 uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie, og en uke som tas i forbindelse med jul og påske.

 

Eplehagen barnehage har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Da er barnehagen stengt.  

Beliggenhet

Avdeling Atlas og Globus er lokalisert i egne lokaler på Fjellstrand skole. 
Avdeling Fjellstrand har egne lokaler på Fjellstrand Grendehus.

Eplehagen barnehage skal flytte inn i nye flotte lokaler i august 2022. Den nye barnehagen vil ligge som nærmeste nabo til Fjellstrand skole, i den gamle eplehagen.

 

Postadresse:
Eplehagen barnehage
Persilengveien 5
1458 Fjellstrand 

 

Kontakt oss

Styrer:

Maria Bergitte Holmenes Gangvik

E-post:  maria.gangvik@nesodden.kommune.no

Kontakt barnehagen:
Hovednummer til Eplehagen barnehage: 66963600

Adresse:
Persilengveien 5, 1458 Fjellstrand


Avdelinger:

  • Atlas 0-3 år
  • Globus 2-6 år
  • Fjellstrand 0-3 år

Høsten 2022 står vår nye barnehage ferdig. Barnehagen bygges som en fem avdelings barnehage med to småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger. Avhengig av alderen på barna, er det sannsynlig at minst en av storbarnsavdelingene vil bli en blandet avdeling med barn i alderen for eksempel 2-5 år. Barnehagen vil sannsynligvis åpne med fire avdelinger først, og utvide med den siste avdelingen når det er behov for det.

Søke barnehageplass? Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om barnehagen vår.

Humleprosjektet

Bekymringen for humler og biers massedød har blitt verdensomspennende, og vi lurte på hva vi kunne gjøre for å gi våre mest robuste pollinerere, nemlig humlen, bedre levevilkår i vår bygd. Fjellstrand skole, inkludert Eplehagen barnehage, skal gjennom kunnskap om humlen, også få kunnskap om, og handlingskompetanse for bærekraftig utvikling, og hva den enkelte kan gjøre for å fremme humlenes levevilkår.                

 

http://www.natursekken.no/c2000610/prosjektbeskrivelse.html?tid=2132462    

Planer og satsningsområder
Nesodden kommunale barnehager samarbeider om felles satsing på språk og sosial kompetanse. Nyere forskning viser at barns utvikling av språk- og kommunikasjonsferdigheter og sosial kompetanse er vesentlig for livslang læring og mestring sosialt og faglig. Å mestre språk og sosialt samspill er vesentlig for å oppleve god livsmestring og helse. 

Fra august 2020 er barnehagene med i Regional ordning for kompetanseutvikling (ReKomp) og får veiledning og oppfølging på området livsmestring og helse fra Høyskolen i Østfold.
 
Eplehagen barnehage har et felles tema barnehageåret 2021-2022; bygg og konstruksjon. Temaet skaper en felles referanseramme for barna som er et godt grunnlag for samspill og språkarbeid på avdelingene.
 
Vi samarbeider rett med Fjellstrand skole og de andre private barnehagene på Fjellstrand når det gjelder overgang barnehage-skole. Vi følger blant annet matematikkprosjektet «Fra eldst til yngst» utarbeidet i samarbeid mellom Fjellstrands barnehager og Fjellstrand skole.