Om Bjørnemyr barnehage

Om oss

Bjørnemyr barnehage har flott beliggenhet med grense til skogen og Bjørnemyr skole. Barnehagens uteområde tilbyr både lekeplass og naturområde. Skogen og Tomåsan brukes flittig gjennom hele året.
 

 

Det fysiske miljøet inne og ute innbyr til allsidig aktivitet og lek. Det finnes varierte materialer og miljøer som passer til barnas interesser og det pedagogiske arbeidet med rammeplanens fagområder.

 

Bjørnemyr barnehage har to avdelinger:
Avdeling Bjørnebo har 18 barn født 2017-2019
Avdeling Kroken har 10 barn født 2019 - 2021
 

 

Åpningstider

Barnehagen har åpent hverdager fra 7.00 - 17.00.                                


Barnehagen har stengt alle høytidsdager, julaften, romjul, nyttårsaften og mandag til og med onsdag i påskeuken.

Barna skal ha fire ukers ferie utover ordinære helligdager, tre uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie og en uke som tas i forbindelse med jul og påske.

(Kilde: vedtekter for Nesoddens kommunale barnehager)
 

Barnehagene har fem planleggingsdager i løpet av året. Barnehagene er stengt for barna på disse dagene.

Planleggingsdager høst 2022:
Fredag 26.august
Onsdag 16.november

Planleggingsdager vår 2023:
Fredag 17.mars                                                                                           

Fredag 19.mai
Onsdag 7.juni

Beliggenhet

Adresse /kontakt:
Bjørnemyr barnehage        
Tosletta 52, 1453 Bjørnemyr  
Tlf: 66 96 61 80 / 97 77 44 77
E-post: anne.maria.de.capua@nesodden.kommune.noKontakt

Styrer

Anne Maria de Capua ,Tlf: 66 96 61 80

Mobil: 97 77 44 77

Stedfortreder ved fravær: Lotta Sandnæs

Mobil: 48 19 14 61

Kontakt barnehagen

Mobil Bjørnebo: 481 27 439
Mail pedagogisk leder: Nina Grøndahl

Mobil Kroken: 480 63 120
Mail pedagogisk leder: Lotta Sandnæs

 

Adresse

Tosletta 52, 1453 Bjørnemyr 

 
Avdelinger

Kroken

 • Lotta Sandnæs - pedagogisk leder
 • Elin Thorsland - fagarbeider
 • Marit Berntsen, fagarbeider
 • Hege Andresen, assistent
 • Carina Hellehaugen, assistent

Bjørnebo

 • Nina Grøndahl, pedagogisk leder
 • Hannah Jønland - barnehagelærer
 • Mona Larsen, fagarbeider
 • Veronica Thanke - fagarbeider
 • Tobias Gulbrandsen, assistent
Avdelinger

Avdelinger og telefon - Bjørnemyr barnehage

Avdelinger og telefon - Bjørnemyr barnehage
Telefon Alder Antall Avdelinger
48127439 3-6 år 18 Bjørnebo
48063120 1-3 år 10 Kroken

Avdelinger

Bjørnebo

 • Nina Grøndahl, pedagogisk leder
 • Mona Larsen, fagarbeider
 • Tobias Gulbrandsen, assistent
 • Hannah Augustin Jønland, barnehagelærer
 • Veronica Thanke, fagarbeider

 

Kroken

 • Lotta Sandnæs, pedagogisk leder 
 • Marit Berntsen, fagarbeider
 • Hege Andresen - assistent
 • Elin Thorsland, fagarbeider

 

 

Viktige datoer

Vi har vanligvis 4 foreldrearrangementer i løpet av året; høst, vinter/Lucia, påske og sommer. 

Nærmere info blir lagt ut fortløpende i MyKid, som er barnehagens kommunikasjonskanal med foreldrene.

Aktiviteter

Bjørnemyr barnehage bruker musikk og drama daglig i hverdagsaktivitetene. Sangfoni er et pedagogisk musikk-opplegg som vises på storskjerm og barna synger og danser med. 

Det er turdager minst en gang pr uke og det tennes ofte bål slik at det blir grillet pølser.
Det er flere faste tursteder i skogen som f.eks Gruffaloplassen.
Foreldrene har på dugnad lagd en liten bålplass og bygd en spennende bro over en liten bekk (bor trollet under?) rett utenfor gjerdet.
Barnehagen har et fantastisk uteområde med variert natur og ulike utfordringer samt et inngjerdet skogområde som heter "Lilleskogen". Man går gjennom en port og er på tur selv om det er på barnehagens uteområde. 

Barnehagen får låne skolens gamle gymsal til lek og aktivitet 1 t i uka. 

Barnehagen har hovedfokus på lek.  

Det er eget opplegg for førskolebarna. Førskolebarna har egen arbeidsbok til opplegget: "Trampoline". 

Planer og satsningsområder

Satsningsområder 

Nesodden kommunale barnehager samarbeider om felles satsing på språk og sosial kompetanse. Nyere forskning viser at barns utvikling av språk- og kommunikasjonsferdigheter og sosial kompetanse er vesentlig for livslang læring og mestring sosialt og faglig. Å mestre språk og sosialt samspill er vesentlig for å oppleve god livsmestring og helse. 

Fra august 2020 er barnehagene med i Regional ordning for kompetanseutvikling (ReKomp) og får veiledning og oppfølging på området livsmestring og helse fra Høyskolen i Østfold.
 

Bjørnemyr barnehage er en naturinspirert barnehage som legger vekt på lek og uteliv.  Barnehagen har skogen og Bjørnemyr skole som nærmeste nabo og området ved Tomåsan brukes flittig. Vi ønsker å gi barna et mangfold av muligheter og gode hverdagsopplevelser, hvor de får brukt og utviklet egen kompetanse, nysgjerrighet og fantasi i et trygt og utfordrende miljø.

 

 
 

Informasjonsbrosjyre 2022-2023 (PDF, 151 kB)

SU / FAU i Bjørnemyr barnehage

FAU medlemmer:

 • Tonje Lepperød (Bjørnebo og Kroken)
 • Kitty Torvund (Bjørnebo)
 • Truls/Edina Wickholm (Kroken)

SU medlemmer:

 • Martin Apenes                 - eiers representant (V)
 • Kitty Torvund                    - foreldrerepresentant
 • Marit Berntsen                  - personalrepresentant
 • Nina Grøndahl                 - personalrepresentant (vara: Mona Larsen)
 • Styrer Anne de Capua      - SU`s sekretær
Lover og regelverk