Tilsyn av barnehager

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Barnehageloven pålegger kommunen som barnehagemyndighet å føre tilsyn med kommunale og ikke-kommunale virksomheter. Kommunen skal kontrollere at barnehagelovens krav følges opp, og ha innsyn i hva som skjer i barnehagene i kommunen.

Med hjemmel i barnehagelovens § 16 kan kommunen gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Kommunen kan vedta stenging av barnehagen dersom pålegg ikke blir etterkommet.

 

I Nesodden kommune er det rådgivere i kommunalsjefområdet Digitalisering, utvikling og administrasjon som gjennomfører tilsyn i alle barnehager. Tilsynsbesøk kan være både varslet eller ikke varslet. Omfanget av tilsynet kan variere.

 

For å sikre objektiv faglig vurdering, gjennomføres tilsyn av to personer, hvor minst en har barnefaglig kompetanse.