Leke- og oppholdsarealer

Kommunen forholder seg til barnehagenlovens veiledende arealnorm.

Netto leke- og oppholdsareal inne:
4,0 m2 pr. barn over 3 år
5,3 m2 pr. barn under 3 år
Ved rehabilitering/ombygging av barnehagene skal dette meldes til ...

 

Utearealene i barnehagen:
Lekearealet ute skal være om lag 6 ganger større en leke- og oppholdsarealet inne. Se også: Kunnskapsdepartementets veileder for uteareal