Etablering av familiebarnehage

Ta tidlig kontakt med kommunen dersom du ønsker å søke om godkjenning av familiebarnehage. Kommunen tilbyr veiledning, befaring etc. På den måten skapes en tidlig dialog før søker har gjort mye forarbeid for etablering av familiebarnehage.

Målgruppe

Alle som ønsker å starte familiebarnehage kan søke kommunen om dette. En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper og i bebodde hjem. Det daglige arbeidet med barna utføres av en assistent.


En familiebarnehage kan godkjennes for maksimalt 5 barn over 3 år som er til stede samtidig. Et hjem som er egnet for det, kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt 10 barn over 3 år som er tilstede samtidig. Ved dobbel gruppe må det være to assistenter. Er flertallet av barna under 3 år, må antallet barn reduseres. Det kan settes begrensning ved antall barn i et hjem på grunnlag av hjemmets egnethet.
Det skal normalt være to barn i et familiebarnehagehjem. Hjemmets egne barn under opplæringspliktig alder som deltar i ordningen teller med. I en familiebarnehagegruppe må minst halvparten av barna være andre enn hjemmets egne.

 

Søknad

Søknad om godkjenning av ny familiebarnehage/endret godkjenning sendes til Nesodden kommune. Eier må også melde familiebarnehagen inn i Brønnøysundregisteret/enhetsregisteret, slik at den får et organisasjonsnummer.
 


Ved ønske om dobbel gruppe i familiebarnehage gjelder i tillegg følgende:
Søknad sendes til Nesodden kommune. Ta kontakt med avdelingen før søknad sendes.
Søknad i henhold til forskrift om helse, miljø og sikkerhet må også sendes.

 

I tillegg skal eier sende orientering om etablering til følgende instanser: Nesodden brannvesen, Mattilsynet og Arbeidstilsynet. Disse skal være orientert om barnehagen og evt. pålegg må være etterkommet før familiebarnehagens oppstart.

 

Økonomi:

Foreldrebetaling, statstilskudd og kommunal støtte utgjør inntektene i en familiebarnehage. Utgifter er lønn til veileder 1,25 time pr. barn pr. uke. I tillegg kommer utgifter til leker og utstyr. Skatteetaten har gitt ut egen brosjyre om familiebarnehager og skatt.

Detaljert informasjon om etablering av barnehager finner du på etablerebarnehage.no.