Her finner du skjemaer for kun eiere og ansatte. Foreldre skal ikke fylle ut disse skjemaene.

Barnehageeier/virksomhetsleder kan søke om dispensasjon fra utdanningskravet. Det kan søkes om dispensasjon for styrer, pedagogisk leder og barnehagelærer.  

 

I denne artikkelen finner du en nærmere beskrivelse av ordningen, aktuelle forskriftsbestemmelser og opplysninger om klageadgang.

 

Du finner også lenke til det digitale søknadsskjema sammen med en oversikt over hva du skal sende inn og hvilke spørsmål du får i søknadsskjema. Du laster relevant dokumenter opp i skjemaløsningen. Du kan også laste opp sensitiv informasjon siden du logger på via IDporten.

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Barnehageloven pålegger kommunen som barnehagemyndighet å føre tilsyn med kommunale og ikke-kommunale virksomheter. Kommunen skal kontrollere at barnehagelovens krav følges opp, og ha innsyn i hva som skjer i barnehagene i kommunen.

Det er kommunen som skal godkjenne nye barnehager etter Lov om barnehager. Ved godkjenningen fastsettes barnas leke- og oppholdsareal. Det kan settes begrensninger når det gjelder barnas alder og oppholdstid.

Ta tidlig kontakt med kommunen dersom du ønsker å søke om godkjenning av familiebarnehage. Kommunen tilbyr veiledning, befaring etc. På den måten skapes en tidlig dialog før søker har gjort mye forarbeid for etablering av familiebarnehage.

Ta tidlig kontakt med kommunen dersom du ønsker å søke om godkjenning av ny barnehage. Kommunen tilbyr veiledning, befaring etc. På den måten skapes en tidlig dialog før søker har gjort mye forarbeid for etablering av barnehage.

Kommunen anbefaler at du har gjort deg kjent med planlagte barnehageprosjekter i området du ønsker å starte barnehage i, samt ha en foreløpig plan knyttet til eierform, driftsform, antall barn og bemanning, før du tar kontakt.