Åpen barnehage - Open kindergarten

Velkommen til lek og sosialt samvær med andre små og store.

Barnehagen er åpen hele året, men følger skolens jule-, påske-, og sommerferie.

 

Berger på NIF-huset

Åpen barnehage Berger på NIF-huset på Bergerbanen
mandag, tirsdag, onsdag, og fredag fra kl. 9.00-13.00 (torsdag stengt).

Facebooksiden til Åpen barnehage Berger

 

Fagerstrand på Breidablikk

Åpen barnehage Fagerstrand på Breidablikk, Damengveien 6, 1454
tirsdag og torsdag kl. 9.00-13.00.

Facebooksiden til Åpen barnehage Fagerstrand.

 

Mer informasjon fås ved henvendelse på Berger eller Fagerstrand.

 

Kontakt

E-postadresse: styrer@carpediemstiftelsen.no

Styrer Åpen barnehage: Leonie Prell Langfeldt


 

 

Information about Open kindergarten in English

 

Åpen barnehage er et

 • Gratis tilbud
 • For deg som er hjemme med barn i alderen 0-6 år. De fleste barna er rundt ett år
 • Barnet er her sammen med deg
 • Kom og gå når dere vil
 • Ledes daglig av pedagogisk leder

   

Vi tilbyr

 • Stimulerende, pedagogisk tilrettelagt lekemiljø
 • Fokus på lek og læring
 • Samvær med andre barn og voksne
 • Knytting av vennskap og nettverksbygging

   

Vi har

 • God leke - og tumleplass
 • Mange leker
 • Sangstund og felles måltid hver dag
 • Ta med mat og drikke til deg og barnet ditt

 

Skal barnet ditt begynne i ordinær barnehage i løpet av høsten?

Åpen barnehage er en god/anbefalt start der dere sammen blir kjent med barnehagelivet: lek, læring og «sosialisering» i gruppe med andre barn og voksne.

 

Open kindergarten 

 • Free admission
 • For those who are at home with children aged 0-6 years.
 • Most children are around one/two years
 • Your child is accompanied by you
 • Come and go whenever you want
 • Led daily by a preschool teacher

We offer 

 • Stimulating, educationally adapted play environment
 • Focus on play and learning
 • Meetings with other children and adults
 • Linking friendship and networking

We have

 • Good play and tumble space
 • Many toys
 • Singing time and shared meal every day
 • Bring food and drink for you and your child

 

Is your child going to start in a regular kindergarten during the fall?

Open kindergarten is a good / recommended start where you get acquainted with the kindergarten-life: play, learning and socialization in groups with other children and adults.

 • Open kindergarten Berger is situated in «NIF huset» on Bergerbanen
  Monday, Tuesday, Wednesday and Friday 9.00 - 13.00
 • Open kindergarten Fagerstrand is situated in “FIF huset” on Myklerudbanen
  Tuesday and Thursday 9.00 – 13.00