Alle barnehagene på Nesodden - oversikt

  

Definisjon Kommunal barnehage

Kommunale barnehager eies og kontrolleres av den enkelte kommune. Kommunene kan nok organisere sin barnehagedrift på ulike måter. De kommunale barnehagene er en del av den kommunale forvaltningen.

Definisjon Åpen barnehage

Åpen barnehage skiller seg særlig fra andre driftsformer ved at barna ikke blir tildelt fast plass i barnehagen. Barna kan komme til barnehagen sammen med en av foreldrene eller en annen omsorgsperson til de tider og på de dager som ønskes, innenfor barnehagens åpningstid. Det kan derfor være forskjellige barn i barnehagen fra dag til dag. Virksomheten er basert på at de voksne som følger barna er en del av bemanningen og at de tar aktivt del i alt det daglige arbeidet.

Definisjon Privat barnehage
En privat barnehage er en barnehage som startes, eies og drives av private initiativ, som foreldre, bedriftsbarnehage, ideell stiftelse, eneeierforetak, AS, forening osv.

Private barnehager bidrar til mangfold med ulike pedagogiske retninger, organisasjonsformer, arkitektoniske ideer og gjennomføringer. 

Definisjon Familiebarnehage

Familiebarnehagene på Nesodden er privateide og er en del av det varierte barnehagetilbudet i kommunen. De er offentlig godkjent. Nesodden kommune er tilsynsmyndighet.

I en familiebarnehage er det enten en gruppe med en voksen og fire eller fem barn eller en gruppe med to voksne og åtte til ti barn, avhengig av barnas alder. Familiebarnehagene veiledes av pedagog etter statlige normer.

Familiebarnehagens fortrinn:
- Små oversiktlige enheter som inngir trygghet.
- Få barn og voksne og forholde seg til. Barna møter de samme voksne både   
  morgen og ettermiddag.
- De er lokalisert i private hjem med en "hjemlig" atmosfære.
- De voksne deltar i faglig nettverk for familiebarnehager og på kommunale kurs.

Utdanningsdirektoratets internettside Barnehagefakta er en enkel måte å få oversikt over barnehagetilbudet i kommunen. Der er det et godt kart og nøkkelinformasjon om hver enkelt barnehage:  Barnehagefakta for Nesodden

Du kan også lese mer om den enkelte barnehage ved å følge lenker i tabellen under. Listen  kan sorteres etter barnehage, sone, eier, åpningstider, alder og antall plasser. Trykk på aktuell overskrift i tabellen.
 

 

Oversikt barnehager

Oversikt barnehager
Navn Type Åpningstid Alder: Adresse Telefon
Askeladden P 07:30-16:30 Alder: 2-6 Prestegården 97401085
Bergerkollektivet barnehage P 07:30-16:15 Alder: 2-6 Bergersletta 125 66960436
Bjørnemyr barnehage K 07:00-17:00 Alder: 1-6 Tosletta 52 66966180
Eplehagen barnehage K 07:00-17:00 Alder 1-6 Fjellveien 30 66963600
Fager Skog FUS barnehage P 07:00-17:00 Alder: 0-6 Taijbråtveien 15 91339533
Fagerstrand barnehage K 07:00-17:00 Alder: 1-6 Skogåsveien 75 66966021
Fjordvangen barnehage P 07:00-17:00 Alder: 0-6 Fjordvangveien 36 66963204
Haslerud Natur-familiebarnehage F 07:30-16:00 Alder: 1-7 Haslerudveien 66960336
Heia barnehage K 07:00-17:00 Alder: 1-6 Kapellveien 20 66966080
Hellvik barnehage P 07:30-17:00 Alder: 1-6 Hakkespettlia 8 66960824
Hestehoven familiebarnehage F 07:45-16:30 Alder: 0-3 Mossesvei 12 47010090
Kongleveien barnehage K 07:00-17:00 Alder: 1-6 Kongleveien 33 66966070
Lilleengen naturbarnehage P 07:15-16:30 Alder: 0-6 Gneisveien 31 97438034
Læringsverkstedet Blåbærstien barnehage P 07:30-17:00 Alder: 1-6 Munkefaret 12 66913096
Mosseliten familiebarnehage F 07:45-16:30 Alder: 1-3 Mossesvei 12 93224844
Munkestien barnehage K 07:00-17:00 Alder: 1-6 Hellvikskogsvei 2 66966160
Oksval barnehage K 07:00-17:00 Alder: 1-6 Tangen terrasse 71 66966170
Salamanderskogen barnehage P 07:30-16:30 Alder: 1-6 Fjellveien 31 9845862
Solsikken Steinerbarnehage P 08:00-16:15 Alder: 1-7 Støps vei 31 66912453
Sunnhagen barnehage K 07:00-17:00 Alder: 1-6 Håkonskastet 29 66966205
Vestsiden barnehage K 07:00-17:00 Alder: 0-6 Myrlia 2 66911183
Åpen barnehage Berger Å 09:00-13:00 Alder: 0-6 NIF-Huset Bergerbanen 66916650
Åpen barnehage Fagerstrand Å 09:00-13:00 Alder: 1-6 FIF-Huset Myklerudbanen 66916650