Barnehage

Istockphoto

 

Alle barnehagene på Nesodden
Oppvekstportalen
Betaling for barnehageplass
Syke barn i barnehage og skole - retningslinjer
Kommunale barnehager på Nesodden

 

Bjørnemyr barnehage Hjemmeside
Fagerstrand barnehage Hjemmeside
Eplehagen barnehage Hjemmeside
Heia barnehage Hjemmeside
Kongleveien barnehage Hjemmeside
Munkestien barnehage Hjemmeside
Oksval barnehage Hjemmeside
Sunnhagen barnehage Hjemmeside
Vestsiden barnehage Hjemmeside

Private barnehager på Nesodden
Private familiebarnehager på Nesodden
Åpen barnehage - Parent led nursery

Velkommen til lek og sosialt samvær med andre små og store.

Barnehagen er åpen hele året, men følger skolens jule-, påske-, og sommerferie.

Mer informasjon

Individuell tilrettelegging

Har du et barn med nedsatt funksjonsevne som har behov for indivduell tilrettelegging i barnehagen?

 

Les mer om indivuell tilrettelegging her.

 

Barnehageplaner

Barnehageplanene henvender seg til alle som er opptatt av at kommunens barnehagebarn skal ha et likeverdig og godt barnehagetilbud.

Mer informasjon

Tilsyn av barnehager

Kommunen fører tilsyn med offentlige og private barnehager og kan pålegge dem å rette opp uforsvarlige eller ulovlige forhold. Målet er å sikre at barnehagene følger lover og forskrifter, og at barna får et tilbud med god kvalitet. 

 

Kommunen er ansvarlig for å gjennomføre tilsyn.

Det er kommunen som er ansvarlige for å gjennomføre tilsynet med barnehagene. Tilsyn kan føres gjennom skriftlig dokumentasjon fra barnehagene og gjennom tilsynsbesøk i barnehagen. Det er ikke bestemt hvor ofte og hvordan tilsynet skal gjennomføres, dette vurderes fortløpende gjennom barnehageåret.

 

Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet kan kommunen gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan kommunen stenge barnehagen for en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette kan kommunen vedta at barnehagen stenges permanent.

 

Er du misfornøyd med tilbudet i barnehagen?

 

Slik går du frem om du ikke er fornøyd med barnehagetilbudet:

  • Ta opp problemet med barnehagens ledelse først, pedagogisk leder eller styrer. Å løse saken på lavest mulig nivå er hensiktsmessig for alle involverte parter. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.
  • Gjelder det generelle forhold kan du ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg (SU) eller med barnehagens eier. Alle barnehager skal ha SU som består av likt antall representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.
  • Om punktene over ikke løser saken, eller du ikke ønsker å ta det opp med de nevnt over, kan du fylle ut elektronisk klageskjema nedenfor. 
  • Siste klageinstans er Statsforvalteren.
  • Gjelder klagen eller bekymringen forhold som omhandler barnas helse, miljø og sikkerhet, må du ta kontakt med kontor for miljø og folkehelse: Miljørettet helsevern (frogn.kommune.no)

Eksempler på tema som kan være bakgrunn for klage:

  • Vanskelig samarbeid med barnehagen
  • Manglende informasjon om barnet ditt
  • Manglende pedagogisk innhold
  • Lite utfordrende og stimulerende leke- og læringsmiljø både ute og inne
  • Stor utskiftning av personalet over tid

Her kan du sende inn din klage om du er misfornøyd med barnehagetilbudet

 

 

Viktig å huske

Innholdet i klagen vil bli formidlet til barnehagen når barnehagemyndigheten undersøker saken. Hvis du ønsker å være anonym, må dette komme tydelig frem i klagen. 

 

Rapporter fra gjennomførte tilsyn finner du på kommunens postliste

For eiere og ansatte