Vaksinasjon

Vaksiner og vaksinasjon

Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten tilbyr de vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. 
 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal informere om og tilby Barne-vaksinasjonsprogrammet til alle barn til og med grunnskolealder, samt tilby vaksineprogrammet til ungdom mellom 16 og 20 år som tidligere har takket nei til, eller ikke har mottatt tilbud om, vaksiner i programmet.For andre vaksiner utenom program:
Ta kontakt med reise-vaksinasjonskontoret på Bjørnemyr legesenter tlf.:66 91 27 98

Les mer om vaksiner på Folkehelseinstituttet.no
Barnevaksinasjonsprogrammet ved folkehelseinstituttet

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-19-1584?q=skolehelsetjeneste
 

[Kopi]Vaksinasjon barn

Artikkelliste