Skolehelsetjenesten

De fleste barn og unge har behov for råd og veiledning i forbindelse med små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen. Alle elever i Nesodden er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, og forebygge sykdom, skader og sosiale vansker. Tjenesten er gratis og er et såkalt lavterskeltilbud.

 

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege, fysio- og ergoterapeut, og tilbyr:

  • Helseundersøkelser, helseopplysning og råd- og veiledning, individuelt, grupper og klassevis i forhold til fysisk, psykisk og sosial funksjon
  • Vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet
  • Foreldreveiledning
  • Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen og deltar på skolens ressursmøter
  • Tverrfaglig samarbeid med skolens medarbeidere, PPT (pedagogisk, psykologisk tjeneste), psykisk helsetjeneste for barn og unge, fastlege, spesialisthelsetjeneste og barneverntjeneste

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Oversikt over skoler og kontaktinformasjon

Brosjyre_Skolehelsetjenesten_Barneskole (PDF, 345 kB)

Brosjyre_Skolehelsetjenesten_Ungdomsskole (PDF, 397 kB)