Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Tjenesten skal også bistå skoler og barnehager i deres arbeid med å skape god faglig og sosial utvikling for alle barn og elever i kommunen. PP-tjenesten sitt mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6.

 

PPT er sakkyndig instans blant annet ved:

  • vurdering av behov for utsatt eller framskutt skolestart
  • vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder
  • vurdering av behov for spesialundervisning i grunnskolealder
  • vurdering av behov for spesialundervisning på grunnskolens område i voksenopplæringenLogoped

Det gis et logopedtilbud  i barnehage -og grunnskolealder. Før henvisning av førskolebarn til logoped er det ønskelig at barnet drøftes med logoped i kommunen. Barnehagen kan  også  innhente samtykke fra foresatte til å drøfte barnet i barnehagens ressursteam (r-team).  TRAS eller tilsvarende skal legges ved henvisning. 

Logopedene for førskolebarn er: Ida E. Ohm 98 90 46 41 og Kristine Inglingstad 48 05 71 53. Logoped for grunnskolen er Christin Simonsen 911 30 911.

 

Henvisning

Hvis du trenger bistand fra PPT må barnet/eleven henvises. Foresatte kan henvise selv, men som oftest mottar PPT henvisning fra skoler og barnehager i samarbeid med foresatte. Foresatte må alltid samtykke til henvisning. Elever over 15 år kan henvise seg selv.

Kontakt oss

Avdelingsleder Sophie A. Vamnes
E-post: sophie.vamnes@nesodden.kommune.no
Telefon: 41 22 30 97

Fagkoordinator grunnskole Shelly Kissell, telefon  47 65  97 89

Fagkoordinator førskole Ida E. Ohm, telefon  98 90 46 41

Merkantil Vibeke S. Steigård (tirsdag, onsdag, torsdag), telefon 47 78 66 48
Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2
Postadresse: Tangenten, Kongleveien 2, Postboks 144,1451 Nesoddtangen
Vi ber om at du ikke sender  e-post med sensitiv  informasjon  til PPT