Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Tjenesten skal også bistå skoler og barnehager i deres arbeid med å skape god faglig og sosial utvikling for alle barn og elever i kommunen. PP-tjenesten sitt mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6. PPT har fast samarbeidstid ute i skoler og i kommunale barnehager. PPT er med på ressursteam (r-team) i skoler og barnehager. 

PPT deltar rutinemessig som samarbeidsparter rundt elever med høyt skolefravær.

PPT er sakkyndig instans blant annet ved:

  • vurdering av behov for utsatt eller framskutt skolestart
  • vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder
  • vurdering av behov for spesialundervisning i grunnskolealder
  • vurdering av behov for spesialundervisning på grunnskolens område i voksenopplæringen

 

Henvisningsskjema og mal  for pedagogisk rapport finnes nederst på siden.

Det gis et logopedtilbud for elever  i grunnskolen.  Logoped  er Jane Jensen.  Hun kan treffes på epost: jane.jensen@nesodden.kommune.no eller  telefon  46 81  21 32. 

Henvisning

Foresatte kan henvise til PPT selv, men som oftest mottar PPT henvisning fra skoler og barnehager i samarbeid med foresatte. Foresatte må samtykke til henvisning. Elever over 15 år kan henvise seg selv.

Pedagogisk rapport for voksne (DOC, 131 kB) (word)

Kontakt oss

Avdelingsleder Sophie A. Vamnes
E-post: sophie.vamnes@nesodden.kommune.no
Telefon: 41 22 30 97

Fagkoordinator grunnskole Shelly Kissell, telefon  47 65  97 89

Fagkoordinator førskole Ida E. Ohm, telefon  98 90 46 41

Merkantil Vibeke S. Steigård (mandag, onsdag, torsdag), telefon 47 78 66 48
Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2
Postadresse: Tangenten, Kongleveien 2, Postboks 144,1451 Nesoddtangen
Vi ber om at du ikke sender  e-post med sensitiv  informasjon  til PPT