Bli frivillig for Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige familekontakter hjelper småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. Vi ønsker at småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstvilkår.

 

Vi trenger frivillige! Vil du bli familiekontakt og bidra til å støtte en småbarnsfamilie?

Home-Start Familiekontakten er nylig etablert på Nesodden og vi trenger flere frivillige. De frivillige i Home-Start Familiekontakten blir omtalt som familiekontakter

 

Det er stor spredning i bakgrunn og alder blant familiekontaktene. Fellestrekket er at de har foreldreerfaring og har tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig. De aller fleste familiekontaktene er i arbeid, noen arbeider deltid eller er pensjonister. Om du er småbarnsforelder, har voksne barn eller er pensjonist er du hjertelig velkommen til å bli familiekontakt. Både menn og kvinner kan bli familiekontakter. 

 

 

 

Hva kreves for å bli frivillig i Home-Start Familiekontakten?

 • Du har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeide med barn.
 • Du har tid og lyst til å besøke en familie 2-4 timer pr. uke.
 • Du er en ansvarsfull og lyttende person.
 • Du ønsker å gi av din tid som frivillig, til noen som trenger deg.
 • Du må fremlegge politiattest.
 • Du må gjennomføre et forberedelseskurs på minimum 20 timer. Temaer på kurset er bl.a.:
  • Informasjon om Home-Start Familiekontakten
  • Verdier og holdninger
  • Hjemmebesøk
  • Taushetsplikt
  • Familieliv
  • Kommunikasjon
  • Engasjement og grenser som frivillig

Alle som ønsker å bli familiekontakter må delta på et forberedelseskurs.

 

 

Koordinator for HSF Nesodden Ta kontakt med:

Koordinator Lydia Aass
E-post: Lydia.aass@nesodden.kommune.no 
Telefon: 91762582

Home Start Nesoddens nettside 
Home-Start Familiekontakten på Facebook