Trenger du hjelp av Home-Start Familiekontakten?

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige familekontakter hjelper småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. Vi ønsker at småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstvilkår.

Småbarnsperioden kan være krevende og av og til er det de små forskjellene som gjør at vi mestrer hverdagen bedre. Home-Start Familiekontakten kan gi deg hjelp og støtte.

 

Home-Start Familiekontakten kan tilby:

 • Et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger.
 • En voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
 • Praktisk hjelp og støtte.
 • En pustepause i hverdagen.
 • Besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer.
 • Et gratis tilbud basert på gjensidig frivillighet.
   

Hvilke familier kan få besøk av en familiekontakt?

 • Familier med minst ett barn under skolealder.
 • Familier som selv ønsker en familiekontakt.
 • Familier som mangler støttespillere og/eller trenger råd i oppdragelsen av barn.
 • Familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne.
   

En du kan stole på

 • Alle som ønsker å bli en familiekontakt må gjennomføre et omfattende forberedelseskurs på minimum 20 timer.
 • Koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker og behov.
 • Familiekontakten har taushetsplikt.
 • Familiekontakten må levere politiattest.

Hvem er vi?
 

De tre første familiekontaktene på Nesodden har nå fullført forberedelseskurs. Vi gratulerer Kjersti Helgeland, Zahra Abolfathi og Arnhild Kihl! De er nå klare for å tilby den hjelpen og støtten som småbarnsfamilier kan trenge når ting er litt ekstra vanskelig!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vil du bli Home Start Familiekontakt?

 

 

 

 

Ønsker du en familiekontakt, å bli en familiekontakt eller bare litt mer informasjon om vårt tilbud på Nesodden? Ta kontakt med:
 

Koordinator for HSF Nesodden  

Koordinator Lydia Aass
E-post: Lydia.aass@nesodden.kommune.no 
Telefon: 91762582

Home Start Nesoddens nettside 
Home-Start Familiekontakten på Facebook

Kurset er et refleksjonskurs for alle som ønsker å bli Familiekontakter for småbarnsfamilier som trenger hjelp på Nesodden.

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige familekontakter hjelper småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. Vi ønsker at småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstvilkår.