Trenger du hjelp av Home-Start Familiekontakten?

 Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige familiekontakter hjelper småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. Vi ønsker at småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstvilkår.

Småbarnsperioden kan være krevende og av og til er det de små forskjellene som gjør at vi mestrer hverdagen bedre. Home-Start Familiekontakten kan gi deg hjelp og støtte.

 

Home-Start Familiekontakten kan tilby:

 • Et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger.
 • En voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
 • Praktisk hjelp og støtte.
 • En pustepause i hverdagen.
 • Besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer.
 • Et gratis tilbud basert på gjensidig frivillighet.
   

Hvilke familier kan få besøk av en familiekontakt?

 • Familier med minst ett barn under skolealder.
 • Familier som selv ønsker en familiekontakt.
 • Familier som mangler støttespillere og/eller trenger råd i oppdragelsen av barn.
 • Familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne.
   

En du kan stole på

 • Alle som ønsker å bli en familiekontakt må gjennomføre et omfattende forberedelseskurs på minimum 20 timer.
 • Koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker og behov.
 • Familiekontakten har taushetsplikt.
 • Familiekontakten må levere politiattest.

 


Vil du bli Home Start Familiekontakt?

 

Ønsker du en familiekontakt, å bli en familiekontakt eller bare litt mer informasjon om vårt tilbud på Nesodden? Ta kontakt med:
 

Koordinator Anine Charlsen

E-post: anine@charlsen.io 
Telefon: 988 12 651

Home Start Nesoddens nettside 
Home-Start Familiekontakten på Facebook

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige familekontakter hjelper småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. Vi ønsker at småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstvilkår.