Forebyggende helse barn og unge


Gratis vaksine etter fylte 16 år!
Nå utvides retten til gratis vaksine etter gjeldende barnevaksinasjonsprogram i Norge frem til du fyller 20 år. Dersom du av ulike grunner ikke har fått en eller flere av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet til ordinær tid har du nå mulighet for å få dette frem til du fyller 20 år.
Les mer her! (DOCX, 163 kB)

Hovedansvarsområder

Svangerskapskontroll, helseundersøkelser av barn 0-5 år, skolehelsetjeneste for barne- og ungdomsskoleelever og for elever ved videregående skole, og ungdomshelsestasjon.

Vi er et fagområde med helsesykepleiere, sykepleiere, jordmødre, leger, fysioterapeuter og ergoterapeut knyttet opp mot ulike deler av virksomheten. Vi har ansvar for forebyggende og helsefremmende helsetjenester for gravide og for barn/unge 0 - 20 år. 

Avdelingsleder for forebyggende helse, barn og unge:
Terhi Urhonen
Tlf: 988 31 118

--til oversikt over helsesykepleiere på de ulike skolene