Follo barnevernvakt

Akuttberedskap for barn og unge i alderen 0 – 18 år og deres familier.

 

Åpningstider

 

Alle dager fra kl 15.00-08.00.
I helger samt i høytider er vi døgnbemannet.

 

Telefon:

Direkte: 917 19 615
Du kan også nå oss via politi på telefon 64 85 16 00 / 02800

 

Vi yter øyeblikkelig hjelp til barn og unge i alderen 0 - 18 år og deres familier ved:

 • Omsorgssvikt
 • Atferdsvansker
 • Rusproblematikk
 • Kriminalitet
 • Innbringelse til politiet
 • Familiekonflikter
 • Familievold
 • Mobbing og vold.

Vakten kan bistå med:

 • Råd og veiledning
 • Krisehåndtering
 • Konflikthåndtering ved familiekonflikter
 • Oppfølging og akuttiltak ved innbringelse til politiet
 • Tiltak når barn og unge er uten omsorg