Barneverntjenesten

Glade barn. Foto: Istockphoto - Klikk for stort bildeGlade barn. Foto: Istockphoto Istockphoto

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Noen ganger kan foreldrene trenge hjelp til å ta vare på barna sine. Dette kan være i kortere eller lengre perioder fordi de selv er i en vanskelig livssituasjon.

Formålet med barneverntjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. 

 

Er du bekymret for et barn?

Melde fra til barnevernet - privatperson                              

Melde fra til barnevernet - offentlig ansatt                             

Se også Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets Nettbibliotek

Mistenker du at et barn er utsatt for vold?

 

Kontaktinformasjon:

Barneverntjenesten kan nås på e-post barnevern@nesodden.kommune.no eller vakttelefon 476 95 693 hverdager kl 08.00 - 15.30. Du kan ringe vakttelefonen for generelle råd og veiledning eller bekymringsmeldinger. 


Barnevernleder: Mona Stensen
Adresse: Tangenten, Kongleveien 2, Postboks 144,1451 Nesoddtangen

 

Akutte kriser:

Etter arbeidstid, og i helger/høytider kan Barnevernvakta i Follo kontaktes på
Logoen til Alarmtelefonen 116111tlf. 917 19 615etter kl. 15:00 mandag - torsdag. Se flere åpningstider.

 
Du kan også nå Barnevernvakta gjennom politiet: telefon 64993000 / 02800.

 
Alarmtelefonen for barn og unge som utsettes for ulike former for vold, overgrep eller omsorgssvikt, er døgnåpen: tlf. 116111

Alarmtelefonen  er også et nettsted med mye nyttig informasjon "for deg som er redd og har det vanskelig hjemme"

 

Nyttige lenker:

 

Glade barn.