Vellykket fagdag i Miljøtjenesten

Kursholder Frøydis Sund sammen med VIP instruktør Trine M.M. Kaspersen Gry Tjernshaugen Gjefle

Torsdag 16 februar var 40 ansatte i Miljøtjenesten på felles fagdag. Tema: VIP - om kjønn, seksualitet og voldsforebygging. Likestillingssenterets foredragsholdere Carina Elisabeth Carlsen og Frøydis Sund engasjerte og inspirerte.

 

Virksomheten har for øvrig 4 utdannede VIP-instruktører som gjennomfører kurs for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Flere av de ansatte har gitt tilbakemelding om at dette var en fantastisk dag med et tema som er høyaktuelt. Målsettingen med fagdagen var å gi ansatte økt kompetanse om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep. Ansatte i tjenester for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse må ha kunnskap og trygghet til å snakke om følelser og seksualitet.

 

3 på "gata" fikk spørsmål om hva de syns om dagen:

Ellen Aronsen: Det var et veldig bra, nyttig og lærerikt kurs. Kursholdernes engasjement smittet over, vi ble grepet av enkelthistorier/caser, og det var satt av tid til refleksjoner og arbeidsoppgaver som gjorde at kursdagen plutselig var over. Anbefales på det sterkeste.

 

Victoria Bjønnes: Jeg synes det er et viktig og spennende tema som det må snakkes mye mer om, både i tjenestene vi yter og i samfunnet. Jeg er enda mer inspirert etter fagdagen og gleder meg til å ta i bruk denne kunnskapen i arbeidet mitt, og lære mer om temaene.

 

Runa KjeserudNå har jeg hatt en runde her på ODA, og vi er alle veldig enige om at det var en veldig fin og opplysende fagdag. Dette kurset var et av de beste kursene vi har hatt/ Det var et veldig engasjerende og aktivt kurs. Foredragsholderne virket veldig trygge i rollene sine. Det var tankevekkende og fikk oss til å reflektere over temaene. Fint å løfte frem og normalisere det. Alt i alt, vi var superfornøyde!